1 Gratis medlemskab
1.1 Bekræftelse
Ved oprettelse af et gratis medlemskab, modtager du en velkomstmail som fungerer som dokumentation og bekræftelse for dit gratis medlemskab.

1.2 Indhold
Et gratis medlemskab hos Dansk Iværksætter Forening, herefter omtalt DIF, giver dig adgang til en række fordele, herunder:

 • Digitale udgaver af magasinet Iværksætteren, som udkommer 6 gange årligt.
 • DIFs mediesamling, med nye og gamle artikler fra Iværksætteren.
 • Invitationer til iværksætterevents.
 • Udgive artikler på iværksætterbloggen CrowdNews.
 • Modtag og deltag i den årlige iværksætteranalyse.

1.3 Ingen binding
Du kan til enhver tid opsige dit gratis medlemskab. Ønsker du at opsige et gratis medlemskab, kan du til enhver tid gøre det gennem din personlige profil på www.d-i-f.dk, ved at slette din profil.
Vil du blot afmelde dig DIFs nyhedsbrev, kan du til enhver tid gøre det i via linket, nederst i nyhedsbrevet.

 2 Business Hardcopy-medlemsskab
2.1 Alene den juridiske person (virksomheden), som har tegnet et Business Hardcopy-medlemskab, er omfattet af medlemskabet og er ansvarlig for vedligeholdelsen af den indgåede aftale, jf. pkt. 2.2.

2.2 Et Business Hardcopy-medlemskab indebærer modtagelse af et til flere trykte magasiner af Iværksætteren. Et Business Hardcopy-medlemskab oprettes på baggrund af personlig henvendelse til Dansk Iværksætter Forening. Prisen for et Business Hardcopy-medlemskab aftales indbyrdes, da der tages forbehold for særskilte aftaler omkring annoncering, mv.

2.4 Ved ønske om at tegne et Business Hardcopy-medlemskab, bedes du kontakte DIF på info@d-i-f.dk.


3 DIF Erhvervsklub
3.1  Bekræftelse
Ved oprettelse af et DIF Erhvervsklub medlemskab, modtager du en velkomstmail som fungerer som dokumentation og bekræftelse for dit medlemskab.

3.2 Personligt medlemskab
Et medlemskab af DIF Erhvervsklub er personligt og kan ikke deles mellem forskellige personer. Alene den person som har tegnet et medlemskab af DIF Erhvervsklub, er omfattet af medlemskabet og er ansvarlig for vedligeholdelsen af medlemskabet. Der må gerne være flere medlemmer fra samme virksomhed eller organisation.

3.3 Fordele
Et medlemskab af DIF Erhvervsklub, giver dig adgang til en række fordele, herunder:

 • Events
  4 årlige events, hvor iværksættere, erhvervslivet og danske politikere kan møde hinanden, lade sig inspirere samt ikke mindst på et eksklusivt niveau drøfte fremtidens iværksætterpolitik i Danmark.
 • Fællesskab
  Ved DIF Erhvervsklubs arrangementer kan du forvente networking, pitchs, oplæg, diskussioner m.m., der alle omhandler iværksætteri – hvor strålende succeser, bureaukratiets udfordringer og generelle erfaringer tilsammen skaber en interessant cocktail af viden, innovation og lyst til handling.
 • Mentor netværk
  Unik adgang til at indgå i Dansk Iværksætter Forenings mentornetværk, som giver særlige muligheder for at komme helt tæt på udviklingen i de deltagendes iværksættervirksomheder.
 • Iværksætterundersøgelse
  Du får adgang til Dansk Iværksætter Forenings årlige iværksætterundersøgelse. Undersøgelsen dokumenterer iværksætternes eget syn på deres vilkår og største udfordringer lige nu, herunder iværksætternes forhold til finansiering og fremskaffelse af kapital, iværksætternes holdninger til samarbejdet med offentlige myndigheder, iværksætternes forventning til udviklingen i deres virksomheder i det kommende år.
 • Magasin
  Modtag magasinet Iværksætteren, som er Danmarks eneste uafhængige medieplatform for iværksætter- og startup miljøet. Du modtager magasinet 6 gange årligt, hvoraf den ene er en særudgave, der bliver dedikeret til DIF Erhvervsklubs interesseområder.

3.4 Pris & fakturering
Det koster 4.990 kr. ekskl. moms om året at være medlem af DIF Erhvervsklub. Medlemsperioden går fra 1/7 til 30/6. Kontingentet betales helårligt og opkræves primo juni. Kontingentet gradueres med 1/4 per kvartal ved senere indmeldelse i medlemsperioden.

3.5 Målgruppe for DIF Erhvervsklub
DIF Erhvervsklub er forbeholdt erhvervsledere, investorer, beslutningstagere og andre interessenter for dansk iværksætteri. Falder du ikke inden for denne målgruppe, forbeholder DIF sig ret til at annullere din tilmelding.

4 Vilkårsændringer
Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester på www.d-i-f.dk. DIF forbeholder sig retten til at foretage vilkårsændringer samt ændre abonnementsbetingelserne for DIFs forskellige medlemstyper med virkning fra den løbende måned, plus en måned. Ændringer vil ske med rimeligt varsel, enten på DIFs hjemmeside, via e-mail eller på anden vis. 

5 Behandling af oplysninger
5.1 Opbevaring af oplysninger
DIF er ansvarlig for opbevaringen af de oplysninger, du afgiver, i forbindelse med oprettelsen af et medlemskab. DIF opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.
DIF anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen og GDPR.

6 Ansvarsfraskrivelse
6.1 Generelle oplysninger
Generelle oplysninger og informationer på d-i-f.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken DIF, dennes tjenester, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på d-i-f.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer. DIF er uden ansvar for forhold, der ligger uden for DIFs kontrol.

6.2 Trykfejl
DIF tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder. 

7 Materielle rettigheder
DIF ejer rettighederne til alt indhold der befinder sig på domænet www.d-i-f.dk, andre hjemmesider ejet af DIF, samt magasinet Iværksætteren. DIF kan til enhver til bede dig om at redigere eller slette indhold (artikler eller andre medier) som er blevet distribueret digitalt eller analogt, hvis ikke DIF på forhånd har godkendt distribueringen af indholdet, eller finder delingen/offentliggørelsen upassende. Alle rettigheder til indhold på www.d-i-f.dk tilhører DIF eller DIFs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse. DIF kan til enhver tid anvende indhold fra d-i-f.dk og andre hjemmesider ejet af DIF, i forbindelse med opslag på Facebook, Twitter, LinkedIn og i nyhedsbreve. 

8 Immaterielle rettigheder
Et medlemskab i DIF, herunder Gratis medlemskab, Business Hardcopy-medlemskab og DIF Erhvervsklub, giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til bestyrelsesmøder. 

9 Om brugen af d-i-f.dk
Oplever du problemer med at logge ind på d-i-f.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til DIF på info@d-i-f.dk. Krænkende, stødende, upassende sprogbrug og/eller adfærd, tolereres ikke i på domænet www.d-i-f.dk eller hjemmesider eget af DIF.
I sådanne hændelser, og ved mistanke om cyberkriminalitet og/eller hacking af enhver art og lignende, har DIF ret til, uden varsel at opsige af enhver form for medlemskab, og slette tilhørende indhold. DIF vil til enhver tid forsøge at vejlede om brugen på d-i-f.dk og indgå i dialog, for ikke at opsige og slette brugeres medlemskab og indhold, unødigt.

10 Optagelse
DIF kan til enhver tid nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis DIF vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen tidligere, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt. Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes. 

11 Ændring af samtykke
Du kan til enhver tid oplyses om de konkrete data der opbevares om dig, og ændre dine data, ved at skrive til info@d-i-f.dk. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage

12 Samtykker
12.1 Samtykke A
Ved afkrydsning af afkrydsningsfeltet i forbindelse med indmelding i DIF, afgiver du samtykke til nedenstående brug og anvendelse af oplysninger.

 • Administration af medlemskab
 • Udarbejdelse af medlemsfordele
 • Tilpasning af DIFs hjemmeside
 • Markedsføring via mail, med en frekvens på syv dages mellemrum, med artikler og invitationer til events, og lignende.
 • Markedsføring via sociale medier, en til flere gang om måneden med informationer om tilbud, invitationer til events, og lignende.
 • Indsamle offentligt tilgængelige oplysninger om dig og din virksomhed via. fx CVR-registeret.

12.1.1 Samtykket vil være gældende et år, med mindre samtykket ikke anvendes.

 

 

Dansk Iværksætter Forening
Frederikskaj 4
2450 Kbh. SV
Cvr: 10172942
Web: www.d-i-f.dk
Mail: info@d-i-f.dk