Regeringen holder hånden under selvstændige og små erhvervsdrivende

Politikkerne har vedtaget en ordning, der sikrer at selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned og kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Med ordningen kan den selvstændige eller lille erhvervsdrivende få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Virksomheden må dog ikke have mere end 10 fuldtidsansatte og skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i gennemsnit pr. måned.


Dansk Iværksætter Forening står klar med gratis vejledning og sparring om de mange spørgsmål, som ordningen betyder for dig og din virksomhed. Medlemmer er velkommen til at kontakte vores hotline på telefon på 28 26 36 16

Alle hverdage 9.00 – 17.00


Alternativt kan du sende en skriftlig forespørgsel til info@d-i-f.dk


Frank Hoelgaard Olsen

Hotlinen er bemandet af vores eksterne jurist, Frank Hoelgaard Olsen. Frank har praktisk erfaring med at yde rådgivning i relation til de problemstillinger, som typisk opstår i forbindelse med at drive selvstændig virksomhed.

Bemærk venligst, at vores hotline alene kan vejlede dig om de generelle regler, som gælder i forbindelse med sikring af hjemmesider mv. Derimod kan vi ikke tilbyde egentlig rådgivning, idet Dansk Iværksætter Forening er en non-profit brancheorganisation, som ikke må have et kommercielt sigte.

Ansvarsfraskrivelse:

Dansk Iværksætter Forening tilbyder ovennævnte som en service til vores medlemmer og indholdet tjener alene som kilde til inspiration og information. Indholdet kan ikke erstatte konkret rådgivning hos en revisor og/eller juridisk rådgiver. Vi fraskriver os således ethvert ansvar som følge af fejl eller mangelfulde oplysninger.