Kære medlem af Dansk Iværksætter Forening.

Der indkaldes hermed til ekstra generalforsamling i DIF torsdag den 4. juni 2020, klokken 12.00

Den ekstraordinære generalforsamling skyldes det indkomne forslag på den ordinære generalforsamling omkring vedtægtsændringer i foreningens vedtægter.

Generalforsamlingerne afholdes:

Frederikskaj 4, 1. sal, 2450 KBH SV.

Husk tilmelding på mail nedenfor.

Der er til generalforsamlingen følgende foreløbige dagsorden:

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Diskussion af vedtægtsændringer

Forslag stiles til info@d-i-f.dk.

Det kan til enhver tid stilles ændringsforslag til de stillede forslag, så længe at der ikke er tale om et nyt forslag.

Ønsker man at stille et forslag kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Iværksætterforening