Kategori: Kommentar

Rigets iværksættertilstand

En af mine kloge venner har forklaret mig, at man skal acceptere, at man nogle dage er en due og andre dage er en statue. Holder vi fast i det billede, så tror jeg, at rigets tilstand på iværksætterområdet er ved at skifte fra at have været en statue i nogle år til at være en due. Det er ikke på grund af manglende politisk vilje til at gøre noget for iværksætterne, at tiderne har været dårlige, men en global lavkonjunktur er meget hård ved iværksætterne.

Read More

Det er svært at spå om fremtiden – men det er nyttigt!

År 2050 bliver året, hvor Danmark skal være 100 procent uafhængig af fossile brændstoffer. Den ambitiøse plan er nu besluttet i Folketinget og betyder, at vi som samfund skal til at prøve nye ting af. Det vil skabe helt nye forretningsområder for iværksættere, men hvad er værd atsatse på? Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men Realdania har faktisk gjort et forsøg.

Read More