Kategori: Bestyrelse

En ny bejler til iværksætterstjernerne

At sætte i værk er grundlaget for al udvikling. Uden iværksætteri går samfundet i stå. Men iværksættere kan ikke stå alene. Det er lang tid siden, at iværksætteri blev betragtet som en enlig opfinders værk. Iværksætteren er en ombejlet stjerne, men hun skal nøjsomt vælge det rette hold for at nå sine mål. Samarbejde er vejen til succes, hvad enten det er investorer, medarbejdere eller institutioner. På det seneste har en ny aktør meldt sin ankomst som bejler til iværksætterstjernerne. Flere store virksomheder har set, at selv det mest solide forretningsgrundlag hurtigt kan smuldre, når udviklingstempoet er så opskruet,...

Read More

Fakta om bestyrelser

Fakta om bestyrelser  Alle aktieselskaber skal have en bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen er ansvarige i henhold til Aktieselskabsloven.  Et Anpartsselskab behøver ikke at have en bestyrelse, for i sådan en selskabskonstruktion kan anpartshaverne træde i stedet for bestyrelsesmedlemmer. Der skal dog stadig holdes møder samt generalforsamling og anpartshaverne er underlagt det samme ansvar som medlemmer af aktieselskabsbestyrelser. Øvrige selskaber behøver ikke at ansætte en bestyrelse, men kan vælge at gøre det. Sker det, skal der vedtages en række vedtægter, der blandt andet beskriver, hvordan arbejdsopgaverne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Der er såkaldt aftalefrihed i den slags bestyrelser – det vil sige, at det kan aftales indbyrdes, hvem der har ansvar for hvad. Bestyrelsesmedlemmerne kan holdes ansvarlige i henhold til de vedtagne vedtægter. Bestyrelsesansvaret indebærer, at bestyrelsesmedlemmer kan straffes, hvis de handler i strid med Aktieselskabsloven. Straffen kan udmåles som en bøde eller som fængselsstraf i særligt grove tilfælde. Bestyrelsesmed-lemmer skal tilse, at virksomhedens økonomiske midler forvaltes ansvarligt, men bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk overfor aktionærerne – med mindre der er sket ulovlige dispositioner i selskabet.  I et aktieselskab kan bestyrelsen gå til generalforsamlingen (aktionærerne også kaldet ejerkredsen) for at få afsat ledelsen, hvis de er utilfredse med indsatsen. Det kan bestyrelsen i en enkeltmandsvirksomhed ikke, da lederen i dette tilfælde ofte er lig med ejerkredsen. Bestyrelsen har således ikke nogen myndighed overfor ledelsen. Fakta om Advisory Boards Et advisory board består...

Read More

Advisory Board uden plads til prototyper

Niels Henrik Rasmussen er ikke bange for at stille krav. Han har både ambitioner og visioner. Og det er ikke alle og enhver, som bliver inviteret indenfor i inderkredsen hos Secunia, hvor han er direktør. Det kommer blandt andet til udtryk i det advisory board, som han i øjeblikket er ved at håndplukke folk til. Secunia arbejder med it-sikkerhed, og siden etableringen for godt 15 måneder siden er virksomheden flyttet fra små, ydmyge lokaler til flere etager midt i København. Samtidig er antallet af medarbejdere steget fra to til 16. »Baggrunden for at jeg lige nu vælger et advisory board er, at jeg med tiden vil skabe fundamentet til en meget stærk, international og professionel bestyrelse. Man kan sige, at jeg nærmest betragter et advisory board, som en del af den proces det er at skabe en stærk virksomhed,« siger Niels Henrik Rasmussen. Ifølge direktøren er det otte stærke profiler, som han er i færd med at indgå en alliance med. »De folk jeg har udset mig, er valgt ud fra deres kompetencer som blandt andet rådgivere og ud fra deres kapaciteter, når vi for eksempel taler om netværk. Jeg vil ikke have hvem som helst ind, for det skal være nogle, som kan give noget til vores virksomhed, og jeg er meget bevidst om, at jeg forlanger noget, for ellers gider jeg ganske enkelt ikke bruge tid på...

Read More
  • 1
  • 2