Kategori: Tema

Hvilken iværksættertype er du?

Vækstpotentielle iværksættere, projektorienterede iværksættere, livsstilsorienterede iværksættere og traditionelle iværksættere. Fire forskellige typer af iværksættere, med forskellige forudsætninger, forskellige måder at tilegne sig ny viden på, forskellige måde at udvikle og forny virksomhed og produkt – og forskellige behov for rådgivning. Virksomhedskonsulenterne Henrik Andersen og Mogens Thomsen fra Center for VirksomhedsUdvikling i Århus har udarbejdet de typekarakteristikker, som vi præsenterer på de følgende sider, med udgangspunkt i de iværksættere, de møder i deres daglige arbejde. Det er spændende læsning for iværksættere. Og så kan man håbe, at rådgivere og politiske beslutningstagere læser med…

Læs mere