Bestyrelse

Dansk Iværksætter Forening ledes af en bestyrelse, der bliver valgt til den årlige generalforsamling.

Peter J. Kofler

Bestyrelsesformand

Sekretariatschef hos Ivækst.dk

Louise M. Ø. Nielsen

Næstformand

CEO og CO-founder af GenieWords

Karsten M. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør hos ase.dk