Forfatter: Vaekstfonden

Ikke to sager er ens: Rette type kapital kan være afgørende for virksomhedens succes

Iværksættere skal have adgang til den rette kapital på rette tidspunkt. Derfor har Vækstfonden øje mod at udvikle et finmasket net af finansielle løsninger i Danmark – og derfor fokuserer fonden først og fremmest på virksomhedens situation fremfor på finansielle produkter. Danmark skal være et land, der kan fostre gode idéer. Det er der bred politisk og samfundsmæssig opbakning til. Men hvordan bliver vi det? Hvis man spørger Vækstfonden, lyder svaret, at en væsentlig faktor for at blive dette er, at vores virksomheder har adgang til den type kapital, der passer til netop deres situation. Og det kan være...

Read More

Genbrug i børnehøjde

Den aarhusianske virksomhed Reshopper har gjort det billigere og mere bæredygtigt at være småbørnsforældre. På Reshopper-app’en kan forældre købe og sælge brugt børneudstyr, og Reshopper har på bare fire år fået succes på det danske marked. Med et Vækstlån til iværksættere fra Vækstfonden skal Reshopper til at ekspandere internationalt. I en tid hvor bæredygtighed og deleøkonomi står højt på danskernes dagsorden, har den østjyske virksomhed Reshopper sat sig tungt på børnetøjsmarkedet. Reshopper er en app, der gør det billigt og overskueligt at købe og sælge brugt børnetøj. Samtidigt har virksomheden satset benhårdt på det lokale marked, hvor der er...

Read More

300 danske iværksættere har fået lån fra Vækstfonden

I Danmark etableres der årligt ca. 30.000 virksomheder, hvoraf kun lidt over halvdelen overlever de første tre år. Men hvad er afgørende for, at iværksættervirksomhederne klarer sig godt? Det peger Vækstfonden nu på, på baggrund af en analyse af de virksomheder, fonden har finansieret. Vækstfonden har siden 2014 kunnet finansiere nystartede virksomheder med et særligt lån til iværksættere. I dag har mere end 300 iværksættervirksomheder benyttet sig af muligheden og fået en samlet lånefinansiering for over 1 mia. kr. Fra porteføljen er iværksættervirksomheder kan man se, at de unge virksomheder skal komme hurtigt ud på markedet og få gang i...

Read More

Vækstfondens 10 bud

1. Start sammen med andreFind allerede fra starten partnere med kompetencer, som komplementerer dine egne – og helst personer med ledelseserfaring. Det betyder også, at du må være realistisk om dine egne styrker og svagheder. Ellers får I ikke samlet de fornødne kompetencer. Ansæt en professionel ledelse, når det er nødvendigt. 2. Gå efter mesterværket frem for den hurtige gevinst Overvej dine bevæggrunde for at starte virksomhed og lad dig motivere af ønsket om at skabe noget ekstraordinært. Ambitioner om penge og kontrol er sjældent nok 3. Start med en forretningsplan – og brug den Sørg for at arbejde efter en velgennemtænkt forretningsplan, der løbende justeres i forhold til udviklingen i markedet. Strategien og målsætningerne for virksomheden skal hele tiden være på plads. 4. Start med kunden – og tænk globalt Hav fokus på markedsføring og salg fra starten. Det er vigtigt at være meget lydhør over for feedback fra markedet og sørge for at indarbejde det i produktudviklingen. Inddrag kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere mm. i produktudviklingen, så du er rustet til internationalisering.  5. Skab struktur og klarhed i beslutningerne Du er ansvarlig for at skabe gode beslutningsproces-ser, som optimerer ressourceallokeringen og skaber rammerne for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Hav allerede fra start af fokus på struktur og processer, herunder  økonomistyring. 6. Start med penge nok Rigeligt med kapital fra virksomhedens start giver ro til at koncentrere...

Read More