Vælg virksomhed eller selskab med omhu

Skattereformen betyder, at det ofte giver kontant gevinst at drive forretning som personligt ejet virksomhed i stedet for et anparts- eller aktieselskab. Men skal der ske ændringer på ejersiden, eller er der særlige risici, kan et selskab være det mest optimale.