Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Kom med til Dansk Iværksætter Forenings generalforsamling 2023

Kære medlem af Dansk Iværksætter Forening. 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i DIF tirsdag den 25. april 2023, klokken 10.00-11:30
 
Generalforsamlingerne afholdes:, Alhambravej 3, kl. 1826 Frederiksberg.
 
Husk tilmelding på info@d-i-f.dk
 
 

Dagsorden

Vedtægtsbestemt skal vi på generalforsamlingen igennem følgende punkter:
 
  • Valg af dirigent
  • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
  • Valg af referent
  • Valg af 2 stemmetællere
  • Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
  • Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 
  • Indkomne forslag
  • Personvalg til bestyrelsen
  • Eventuelt
 
I henhold til § 6, stk. 4 i foreningernes vedtægter kan medlemmer fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingerne seneste 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest 4. april 2023 klokken 10.00.
 
Ved afgørelse af om et forslag er rettidigt indkommet gælder tidsstemplet på DIFs mailserver.
 
Forslag skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Endvidere afgiver bestyrelsen sin indstilling til generalforsamlingen, om hvorvidt forslaget kan anbefales til vedtagelse. Forslag stiles til info@d-i-f.dk
 
Det kan til enhver tid stilles ændringsforslag til de stillede forslag, så længe at der ikke er tale om et nyt forslag.
 
Ønsker man at stille et forslag, kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for Dansk Iværksætter Forening 
 

Materiale til generalforsamling opdateret med dagsorden, godkendt årsrapport, vedtægter og vedtægtsændring mandag d. 17-4-2023

Dagsorden – Link

Årsrapport – Link

Vedtægter – Link

Vedtægtsændring – Link

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk