DIF-artikel-coverbanner

Dansk Iværksætter Forening mener

Året 2020 blev aldrig det, vi havde forestillet os ved årets begyndelse. Sådan har det været for de fleste. 

COVID-19 rykkede for alvor ind i vores liv i marts måned. Det betød hurtigt et skred i vores aktiviteter og vores politiske dagsorden, for vi kastede alt til side for at hjælpe med at sikre flere danske iværksætteres overlevelse. 

Coronakrisen har henover foråret 2020 sat en prop i dansk erhvervsliv. Det manifesterer sig i tallene. I april blev der stiftet 52 pct. færre virksomheder end i samme måned sidste år. I marts blev der stiftet 46 pct. færre virksomheder end samme måned i 2019. Med andre ord, Coronakrisen har medført en halvering af antallet af nyetablerede virksomheder. Men forklaringen findes ikke kun i virussen, som har lagt det meste af verden ned, men også i noget andet, der er blevet nedlagt – nemlig iværksætterselskaberne (IVS).

Det vigtigste for os i Dansk Iværksætter Forening har været at sikre overlevelse for vores iværksættere. Vi har været nødt til at se i øjnene, at den nye virkelighed i begyndelsen gjorde ondt. Og det vil den fortsat gøre. Hvis ikke her ved overgangen til 2021 men så i de kommende år. Efterfølgerne af Coronakrisen vil nok blive husket for det store økonomiske dyk i væksten og i landets virksomheder;  At flere job vil blive nedlagt. At flere virksomheder vil gå konkurs. Desværre!

2020 har ikke kun stået på Corona-krise 

Naturligvis har hjælpepakker og kompensationsordninger været højt på vores dagsorden i 2020. Midt i alt denne virak har vi formået stadig at kæmpe nødvendige kampe for at fremme iværksætteri og for at gøre mulighederne bedre. 

Sammen med syv andre centrale organisationer har vi foreslået ministeren, at kapitalkravet til anpartsselskaber sænkes markant. For når man i dag skal stifte et selskab uden personlig risiko, koster det 40.000 kroner. Det ønsker vi nu at få ændret, så det fremover kun skal koste 8.000 kroner, der svarer til det gennemsnitlige niveau i EU. Vi mener desuden, at det burde være muligt at lave delvis indbetaling af selskabskapitalen, så man kun skal indskyde 25 procent ved stiftelsen, mens man hæfter personligt for det resterende. Af flere omgange i år har vi været i dialog med erhvervsminister Simon Kollerup (S), der er lydhør over for at finde en løsning på udfordringen. For Dansk Iværksætter Forening har dette været et mål siden selskabsformen IVS blev afskaffet i 2019. 

I 2020 har vi ligeledes fastholdt vores blik for og ønske om at finde balancen mellem regulering og innovation inden for tech og AI. Vi anser stadig dette som et af de kommende års vigtigste politiske spørgsmål. Vi gik ind i 2020 med løftet om at skabe ”et Europa til den digitale tidsalder,” hvilket kommissionsformand, Ursula Von der Leyen gjorde klart med sit digitale udspil for kunstig intelligens i februar. Vi er i Dansk Iværksætter Forening i dialog med flere førende europæiske startups. Sammen har vi taget initiativ til fem AI-anbefalinger til næstformand Margrethe Vestager. 45 startup-organisationer rundt i Europa har underskrevet vores brev. Her understreger vi behovet for et digitalt indre marked med åbne og interoperable data. Det giver os langt større datamængder og muligheder for at bygge AI-løsninger. Vi deler bekymringen om bias i algoritmer, men store datamængder er nu engang den mest effektive måde at undgå diskrimination. Vi mener, at hvis Europa ønsker at fremme startups, vil det være klogt af den nye Kommission også at lytte til dem.

Vi kommer ikke udenom, at Dansk Iværksætter Forening i 2020 har med været med-pennefører på et nyt forslag til en barselsfond. Én af de helt store barriere for kvinder, der endnu ikke har taget iværksætterspringet, er, at rammerne i de situationer, hvor livet kræver, at de retter fokus mod noget andet end arbejde bliver forbedret. Dette gør forslaget til den nye barselsfond, der handler om, at i stedet for at alle registrerede selvstændige skal betale til barselsfonden, bør det i første omgang være de “fuldtidsselvstændige”, som bidrager og er dækket af ordningen. Med “fuldtidsselvstændige” menes personer, hvis indtjening gør dem berettigede til fuld dagpenge i tilfælde af ledighed. 

Vi vil have attraktive vilkår for etablering af ny virksomhed i 2021

Vi står midt i en sundhedskrise og Brexit træder i kraft den 1. januar 2021 efter en overgangsperiode. Vi mener, at tiden er inde til, at vores politikere kan lefle for vælgerne. Når vi omstiller vores samfund, får det konsekvenser. Der vil være omkostninger. Der vil være dilemmaer. Hensyn vi skal tage. Også for vores virksomheder. Det bør sige sig selv, at det er altafgørende, at vores virksomheder overlever de nuværende udfordringer, hvis den lange smørrebrødsseddel af ønsker til det offentlige forbrug fortsat skal indfries. 

Derfor bør det ikke komme bag på de fleste, at den nuværende situation taler for, at det er særdeles vigtigt, at iværksætterne tilbydes attraktive vilkår for etablering af nye virksomheder. For lad mig minde om den barske virkelighed. Antallet af nye virksomheder er dykket kraftigt, efter at man afskaffede muligheden for at stifte virksomhed for én krone. Med coronakrisen er behovet for nye iværksættere blevet endnu større. For når den endelige opgørelse af 2020 kommer, vil vi desværre se endnu flere konkurser. Coronakrisen har i den grad vist, at tilværelsen som lønmodtager er langt sikrere end tilværelsen som selvstændig, og det har utvivlsomt påvirket lysten til at springe ud som iværksætter i en negativ retning. Derfor fortsætter vores arbejde i 2021 med at påvirke vores politikere til at skabe bedre rammer og vilkår for vores iværksættere. 

Glæd dig til at se mere til Dansk Iværksætter Forening 

Denne iværksætteranalyse er vores temperaturmåling på iværksætteri anno 2020. Det bliver det sidste opråb fra Dansk Iværksætter Forenings på denne side af nytår. 

Det er helt sikkert, at vi fortsat vil minde vores politikere om, at de skal huske at male med den brede pensel i 2021. At de skal huske iværksætterne. For der er stadigvæk nok at tage fat på. 

Vi vil til næste år sætte fokus på helt nye emner, der gør din hverdag som iværksætter nemmere. Som noget nyt vil vi styrke mulighederne for Crowdfunding som finansieringsmetode, sætte fokus på kunstig intelligens og moderne teknologi og som noget nyt drive et bredt tema om mangfoldigt og inkluderende iværksætterøkosystem frem. 

Vi vil fortsat italesætte, at forretning og formål skal gå hånd  i hånd i 2021. I en krise, som vi oplever med coronakrisen, hvor det ikke længere er givet, at klima står øverst på hverken forbrugerens eller politikernes agenda, er det endnu vigtigere, at iværksætterne oplever, at indtjeningen følger med. Danske iværksættere er flere gange blevet tildelt en vigtig rolle i Danmarks plan om at  reducere CO2-udledningen med 70 procent i  2030. Derfor vækker det bekymring, at 38 procent af iværksætterne i dette års iværksætteranalyse oplever udfordringer med den økonomiske  effekt af den grønne omstilling. 

I al fald bliver 2021 et spændende år, hvor vi formentlig kommer tilbage til mere almindelige tilstande. På mange måder er vil tiden derfor også være til, at vi visker tavlen ren og husker på, at mere velstand i vores virksomheder fordrer velfærd. 

Rigtig godt nytår,
Dansk Iværksætter Forening 

 

Hovedkonklusioner fra Iværksætteranalysen 2020

 • De danske iværksættere er overvejende positive omkring deres økonomiske forventninger til 2021, selvom Coronakrisen stadig truer
  • Selvom optimismen blandt iværksætterne er den laveste målt grundet blandt andet Coronakrisen, så mener stadig over 50% af iværksætterne, at de har ser positivt på 2021 fra et økonomisk perspektiv.
 • Prestigen for at være iværksætter er på sit laveste i flere år
  • Ikke siden 2015 har iværksætterne oplevet en så lav grad af prestige ved at være iværksætter i Danmark.
 • Iværksætterne mener, at der er rekordhøj mangel af politisk fokus på iværksætteri
  • 9 ud af 10 iværksættere mener, at der fra politisk side ikke er nok fokus på iværksættere. Dansk Iværksætter Forening har aldrig før målt en så høj mangel af politisk fokus på de danske iværksættere.
 • Coronakrisen er årets udfordring for iværksættere, men ikke alle anser det som en af de største udfordringer. 
  • På trods af den overvejede økonomiske optimisme blandt iværksættere, så kan man ikke komme udenom, at mange er blevet og stadig er dybt påvirket af Coronakrisen. Dog peger undersøgelsen også på, at det ikke er alle, som ser krisen som værende deres største udfordring på nuværende tidspunkt.
 • Iværksætterne kan se både de økonomiske og samfundsmæssige fordele ved grøn omstilling, men oplever samtidig at det er svært at operationalisere i deres virksomhed.
  • Undersøgelsen viser, at flere iværksættere er opmærksomme på de positive økonomiske og kommercielle fordele ved at være en grønnere virksomhed. De positive samfundsmæssige fordele er de også klar over, men udfordringer ligger i for iværksætterne, at de har svært ved at se effekten både økonomisk og samfundsmæssigt af det grønne arbejde. 
 • Muligheden for at få finansiering er stadig en udfordring for iværksætterne
  • Manglen på kapital er stadig en af iværksætternes største barrierer for at kunne realisere deres idéer og vækste.

Del indlægget