Global Entrepreneurship Week 2016-2020

Global Entrepreneurship Week Denmark er en årlig non-profit iværksætterindsats – også kaldet Danmarks Iværksætteruge. I mere end 12 år har Global Entrepreneurship Week Denmark været afholdt i Danmark. Ugen består af events og arrangementer skabt af ‘GEW-netværket’, der består af mere 120 organisationer og virksomheder over hele landet i efteråret. Dansk Iværksætter Forening har siden […]

Female Founders 2018 og 2020

I samarbejde med Vallø Stift I Dansk Iværksætter Forening kæmper vi for at få flere iværksættere og særligt for, at flere kvinder tør tage springet som iværksætter og udfolde sine ideer. Undersøgelser viser desværre, at kun hver fjerde virksomhed stiftes af en kvinde. Denne kedelige udvikling i antallet af kvindelige iværksættere ville Dansk Iværksætter Forening […]