Flere og flere iværksættere starter på nettet, når de vil starte en ny butik eller en ny forretning. På internettet har du oceaner af muligheder for at nå ud til en masse på en gang, uden du skal bruge store ressourcer. På internettet kan du nemlig tiltrække folk fra hele Danmark, uden du skal køre store TV-annoncer eller fysiske reklamer. Via Google og andre kanaler kan du tiltrække en masse spændende og relevant trafik uden du skal betale en formue. Her kan du som lille spiller være med til at konkurrere med de store spillere. Særligt hvis din forretning er indenfor en bestemt niche, så kan du vinde markedsfordele på Google, da Google elsker niche webshops og forretninger, der specialiserer i bestemte nicher og områder. En af de webshops som vinder fordel ved at arbejde i en bestemt niche er furbysofie, der er en webshop der sælger eksklusiv pels og mink tøj. De har heriblandt et kæmpe udvalg af mink halstørklæder og pels handsker. De har heriblandt formået at opnå 1. pladser på bl.a. søgeordene: ”mink hårelastik”, ”Mink pandebånd” og ”pels halstørklæde”. Webshoppen er lavet i et simpelt, men brugervenligt design hvor der er fokus på at fremhæve billederne og tøjet. Udover Google så arbejder webshoppen også med at tiltrække trafik og opmærksom på de sociale medier. Heriblandt arbejdes der løbende med Instagram og Facebook, hvilket er to af de kanaler, som de lægger stor fokus på. Da dametøj ofte er en forbrugsvare som man bliver inspireret til at købe, så fungerer de sociale medier rigtig godt for dametøj webshops. Da en webshop som f.eks. Furbysofie har rigtig mange forskellige arbejdsopgaver som f.eks. indkøb, produktbeskrivelse, kundeservice, oprettelse af produkt og mere kan det være en udfordring for webshopejerne at fokusere på en ting og holde sig opdateret indenfor bestemte brancher. Derfor kan det være en god ide at alliere sig med nogle, der har en specialist viden indenfor områder, som man selv har udfordringer med. F.eks. kan det være en fornuftig ide at man som webshop får hjælp af en professionelt SEO bureau, hvis man som webshopejer selv har udfordringer med SEO eller andre vigtige markedsføringskanaler, kan det være en rigtig god ide at alliere sig med et bureau eller en freelancer, der er specialist indenfor det område.


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind