Siden 1. januar 2014 har reglerne om konkurskarantæne været gældende og en del af konkursloven. Sidenhen har antallet af personer der er blevet ramt af konkurskarantæne været stigende. Året reglerne blev indført blev 24 personer ramt af konkurskarantæne hvorimod 2018 hvor der vare mere end 2.500 personer der var blevet pålagt karantæne. Reglerne blev indført for at forhindre konkursmisbrug. Konkurskarantæne betyder, at du, som erhvervsdrivende, får forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse i op til 3 år. Det vil altså sige at du ikke kan være en del af ledelsen i et anpartsselskab, aktieselskab eller det nu afskaffede iværksætterselskab. Du kan blive pålagt konkurskarantæne hvis du været en del af en ledelse der har ført uforsvarlig forretningsførelse f.eks. hvis der har fejl mangelfuld bogføring eller hvis du ikke har indberettet og betalt moms og A-skat. Det er derfor vigtigt at du som del af ledelsen altid har styr på hvad der sker i din virksomhed og at du kender dine ansvarsområder som virksomhedsejer. Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, vil du blive registreret i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæneregister. Dette register er dog ikke offentligt tilgængeligt. Du kan derefter godt starte virksomheder, men du må ikke være en del af ledelsen. Det betyder derfor at du ikke er forpligtet til at sælge din virksomhed, men at du skal finde en der kan være direktør i den periode, hvor du er pålagt konkurskarantæne. En overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne kan betyde at du heller ikke længere må drive virksomhed med personlig hæftelse og at du derefter ikke kan blive momsregistreret eller blive registreret som arbejdsgiver. Kontakt en advokat med det samme, efter du har modtaget brevet om konkurskarantæne, hvorefter du får en gennemgang af din sag, hvor der undersøges om der er grund til at erklære sig uenig i karantænen eller ej. Hvis du vælger at erklære dig uenig, så udarbejder advokaten et svarskrift til skifteretten og fører din sag med henblik på frifindelse. Det er samtidig en god idé at få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig gennem forløbet. Læs mere om konkurskarantæne her.


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind