De to iværksættere og grundlæggere af startup acceleratoren Rocket57 i Svendborg, Lasse Holm og Thomas Midtgaard-Jørgensen, vil gøre Sydfyn til centrum for europæisk innovation inden for marin bioteknologi. Derfor skaber de innovationsnetværket Blue Tech Cluster, som skal bygge bro mellem industri, forskning, venture kapital og de innovative miljøer. Og efterspørgslen er større end forventet.

29. JULI 2019 – SVENDBORG – Behovet for øget koordinering af de innovative parter i den blå økonomi, er større end nogensinde. Dette har grundlæggerne af startup acceleratoren, Rocket57, Lasse og Thomas, måtte sande efter at havde hjulpet flere startups. Konklusion er opstået efter, at have gransket synergieffekterne i den blå økonomi, mellem industri, forskning, venturekapital og iværksætteri. Derfor søsætter Rocket57 innovationsnetværket, Blue Tech Cluster, med første netværksmøde 15. august på Hotel Christiansminde i Svendborg.

– Vi har i Danmark og særligt i det sydfynske øhav særdeles gode betingelser for at indtage positionen som epicenter inden for marin innovation. Det vil ikke kun gavne det Blå Danmark, særligt når vi ser på de mange synergieffekter til både den maritime sektor og robotbranchen, men også til landbruget, fødevareindustrien og sundhedssektoren, hvor Danmark ligeledes har et stærkt brand. Men vi ser også, at Danmark reelt set har 2,4 gange mere næringsrig havareal end landareal. Til sammenligning med vores naboland, Tyskland, så formår vi blot ikke at udnytte de potentialer vi har lige foran os og det skal vi have ændret på, så Danmark kan forblive en førende nation i den blå økonomi. Vi skaber netop innovationsnetværket, Blue Tech Cluster, for at skabe øget koordinering i det blå segment og de aktører der ser havet som kilde til innovation, udtaler Lasse Holm, Rocket Commander og co-founder hos Rocket57.

Vi udnytter ikke potentialerne
I dag kommer kun omtrent 5% af hvad der høstes på planeten, fra havet – primært fra fiskeri.
Marin bioteknologi tilbyder lav- og højteknologiske løsninger på mange af de miljømæssige, sundhedsmæssige og ressourcebaserede udfordringer vi står overfor og kommer til at stå overfor. Innovative teknologier inden for sektoren, kan øge levering af miljømæssigt bæredygtige samt berigede fødevarer, foder, fiberproduktion, kosmetik, forbedre lokal vandkvalitet, tilvejebringe vedvarende energikilder (fx. biodiesel), være en kilde til forbedret sundhed for mennesker, dyr og til medicin. Selv bryggerier er begyndt at eksperimentere med alger og alginater i øl. En af de centrale årsager til at Rocket57 etablere innovationsnetværket Blue Tech Cluster er, at der ikke forefindes koordinering med kommerciel innovation for øje, udtaler Thomas Midtgaard-Jørgensen, Mission Commander og co-founder hos Rocket57;

– Vidensnetværk i Europa på området for marin bioteknologi er betonet af mange forskningsbaserede niché netværk. Disse netværk arbejder i siloer, med begrænset kommercialisering for øje. Behovet for øget koordinering af de innovative parter i den blå økonomi, er derfor større end nogensinde.

Blue Tech Cluster skal bygge bro i den blå økonomi
Med innovationsnetværket vil Rocket57 nedbryde barrierer for teknologitransfer og kommercialisering af videnskab, bygge bro mellem relevant industri, forskning, venturekapital og de innovative miljøer, øge matchmaking mellem relevante udviklings-, forsknings-, investeringspartnere, brugere og innovative startups, samt sikre en tværindustriel oplysning om de muligheder marin bioteknologisk innovation tilbyder.

– I vores undersøgelse af synergieffekter mellem parter i den blå økonomi, har vi på alle landets universiteter fået bekræftet, at der ligger rigtig meget kommercialiserbar viden i skufferne på institutterne. Denne viden skal vi have frem i lyset, så den kan blive brugt effektivt af industrien og af iværksætterne. Vi står overfor en situation, hvor det fremvoksende og meget lukrative marked for marin-bioteknologisk materiale til eksempelvis lægemidler, kosmetik, foder og fødevareingredienser med mere, langt fra er udnyttet, men vores nabolande har fået øjnene op for mulighederne. Vi står også overfor en stor oplysningsopgave for, at få motiveret industrien og investorer på de mange potentialer der er og det er et af vores motivationsgrunde for at skabe dette innovationsnetværk, udtaler Thomas Midtgaard-Jørgensen, Mission Commander og co-founder hos Rocket57.

Stor interesse før salg af medlemskab er startet
Programmet for netværksmødet 15. august på Hotel Christiansminde i Svendborg, har allerede fået stor interesse.

– Selv før vi har åbnet op for medlemskab og deltagelse på innovationsmødet den 15. august har 30 virksomheder allerede reserveret en plads. Det tager vi naturligvis som et positivt tegn, siger Lasse Holm.

Deltagelse som indkluderer medlemsskab i resten af 2019 er til salg gennem Blue Tech Cluster’s hjemmeside og på Billetto. Programmet byder bl.a. på paneldebat med SDU Blue, DTU Aqua, Dansk Industri og Innovation Center Denmark, oplæg fra Plastic Change, Novozymes, Spring Nordic, Bio2Oil, Aliga Microalgae samt det britiske startup Notpla som står bag Ooho. Se det samlede program på Blue Tech Cluster’s hjemmeside.

###
Om Rocket57
Rocket57 er den foretrukne startup inkubator og accelerator for Marin Biotech og IT, samt associerede teknologier. Her kan startups udvikle deres teknologier og virksomheder, i nært samspil med vores innovationsnetværk bestående af industripartnere, forskere og venturekapital partnere. Startups får hjælp til produkt- og forretningsudvikling gennem erfaringsdrevne og optimerede processer, med hensigt at forkorte vejen til markedet. Vi samudvikler og matcher startups med den etablerede industri, specialister og investorer, som kan understøtte deres udvikling og vækst. Rocket57 huser med base i Svendborg, også Marin Biotech innovationsnetværket Blue Tech Cluster samt Blue Tech Challenge. Læs mere på www.rocket57.co

Om Blue Tech Cluster
Blue Tech Cluster er innovationsnetværket med formål at bygge bro mellem forskning, industri, venturekapital samt innovationsmiljøerne. Rocket57 har taget initiativ til Blue Tech Cluster, for at nedbryde barriere for teknologitransfer og samarbejde inden for sektoren, at sikre en bedre innovativ udnyttelse af de muligheder som marin bioteknologi tilbyder samt, at forbedre tech scouting og samarbejde medlemmerne imellem, så Danmark også kan blive den førende nation for innovation under vandet. Læs mere på www.bluetechcluster.com