Alternativets iværksætterordfører, Rasmus Nordqvist, ønsker et socialt sikkerhedsnet for iværksættere. Formålet er at normalisere det at være iværksætter og bryde med en erhvervskultur, hvor bekymringen for at fejle er større end iveren for at få succes. ”Skal vi løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor, skal vi være meget mere entreprenante,” siger Rasmus Nordqvist i et interview med Bootstrapping, der op til det kommende folketingsvalg undersøger partiernes iværksætterpolitik.

Af Journalist Joachim Kattrup, Bootstrapping

 

Hvorfor vil I gerne styrke iværksætterkulturen i Danmark?

”Vi mener, at man kan være iværksætter på mange måder. Både i den offentlige sektor, i eksisterende virksomheder eller i mindre virksomheder. Det ene ben er at starte en konkret virksomhed; det andet ben, der er mindst lige så vigtigt, er hele mindsettet for, hvordan man i det hele taget angriber problemløsning. Skal vi løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor, skal vi være meget mere entreprenante.”

 

I er et af de få partier, der faktisk har et fyldigt politisk iværksætterprogram nedfældet. Hvorfor tror du, det er tilfældet?

”Vi ville gerne forstå kompleksiteten og prøvede derfor at adressere emnet 360 grader rundt. Det gælder fra kultur til kapital og til internationale forhold. Vores udspil blev udviklet for en rum tid siden, men forslagene er desværre ikke forældede, selvom nogle af idéerne har fundet vej til lovgivningen.”  

 

Når man læser jeres iværksætterprogram, har man den fornemmelse, at I vil demokratisere iværksætteri?

 ”Jeg talte på et tidspunkt med to nye iværksættere, der i flere år har talt om at etablere egen virksomhed. Jeg spurgte dem, hvorfor de har været så længe undervejs. Svaret var, at de begge havde gode jobs i det offentlige, og når de fortalte deres familie og omgangskreds om deres iværksætterdrømme, blev de ofte mødt med et: ”Nej, hvor er I modige!” Og det er faktisk det, som længe stoppede dem, fordi de blev bekymrede. De så ikke sig selv som modige; de havde bare en god idé. Vores grundlæggende vision er at normalisere det at blive iværksætter.”

 

Hvad er roden til denne kultur, hvor bekymringen for at fejle tilsyneladende er større end iveren for at få succes? Bunder det I en meget stor offentlig sektor, der vel er alt andet end iværksætteri?

”Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, hvor stor den offentlige sektor er. Jeg tror mere, det handler om, at vi stadigvæk er tæt bundet til idéen om et arbejdsmarked, der tilbyder ansættelse i 30 år. Sådan ser verden ikke ud mere. Det skal vi understøtte gennem politiske løsninger, der stimulerer adfærden, så den passer til nye tider, hvor mange flere har forskellig kobling til arbejdsmarkedet gennem livet.”

 

I skriver i jeres program, at Danmark skal være i verdensklasse til iværksætteri. Hvorfor er vi ikke det allerede?

”Det, der er problemet, er, at vi har et sikkerhedsnet, der ikke virker lige så godt, når du er iværksætter. I Danmark har vi stadigvæk den holdning, at hvis det går galt, så er det næsten ikke til at leve med. Det skal vi have lavet om på. Vi vil derfor kigge på, hvordan vi kan etablere et socialt sikkerhedsnet for iværksættere, og hvordan vi får skaffet mere kapital til dem. Vi bliver nødsaget til at se på vores sociale sikkerhedsnet. Det gælder for så vidt også i forhold til dem, der er løst koblet til arbejdsmarkedet. Mange er både deltidsansatte og deltidsiværksættere, og vi skal se på, hvilke muligheder de har.”

 

Hvad forestiller I jer helt konkret med hensyn til et sikkerhedsnet for iværksættere?

”Det har vi ikke konkrete bud på nu. Men det handler meget om, at succeskriteriet ikke behøver at være en milliardomsætning. Hvis vi skal ændre den opfattelse, kræver det en kulturændring, så vi anerkender succes på flere og bredere mål.”

 

I er fortalere for at give et højere skattefradrag for bæredygtighed. Hvad er kriterierne for at være en bæredygtig iværksætter?

“Vi har ikke lagt os fast på hvilke kriterier, men det skal foldes ud og varetages af en uafhængig enhed under fx. Erhvervsstyrelsen. Vi har udviklet nogle tanker om den tredelte bundlinje, der kunne være et godt udgangspunkt for det arbejde.”

 

Hvordan vurderer I regeringens indsats på iværksætterområdet i den seneste valgperiode?  

”Det er gået frem i denne periode, selvom vi er ærgerlige over, at vi ikke har fået lov til at være mere med. Beslutningerne er blevet taget i gamle forligskredse. Men der er gennemført mange ting, som vi synes, er fornuftige. Vi har masser af input, og det positive er, at de fleste partier er enige om, at iværksætteri er godt. Det skal vi ikke længere diskutere, selvom vi stadigvæk er et af de få partier, der har det som en mærkesag.”