I dette forår har Dansk Iværksætter Forening haft fokus på både valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget med det formål at få politikerne til at diskutere, hvordan vi sikrer gode rammer for iværksætteri i Danmark og i Europa. Ved to iværksætterarrangementer i maj inviterede vi derfor både iværksættere og politiske kandidater til Folketinget og EU til debat. Her er reportagen fra vores arrangement på Christiansborg, hvor vi fik politikerne til at diskutere sociale medier som en genvej til vækst og eksport.

Af Margit Lind

 

Ved konferencen fredag den 10. maj i Landstingssalen på Christiansborg om sociale mediers rolle i forhold til iværksætteres vækstpotentiale og skabelse af nye arbejdspladser deltog 100 iværksættere sammen med politikere for at diskutere, hvordan vi yderligere styrker den digitale udvikling blandt små virksomheder i Danmark og i Europa.

Peter Kofler, formand i Dansk Iværksætter Forening, kickstartede dagens program med at sige: “Det er fløjtende lige meget at diskutere hvem, der skal kunne gå på tidlig pension, hvis vi ikke får løst vores små virksomheders vækstudfordringer digitalt i SMV-landet Danmark. Lad os tale om, hvordan vi skaber grundlaget for velfærdssamfundet – og så bagefter om, hvem der skal have ret til hvilke ydelser.”  

Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Ida Auken fra Radikale Venstre refererede til deres egne højaktuelle måder at nå “kunder” på i deres valgkampe. I forhold til virksomheder sagde Joachim B. Olsen: “De sociale mediers indtog har skabt enorme muligheder for iværksættere, som nu langt bedre og billigere kan målrette markedsføringen og nå forbrugerne med deres produkter. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi politikere ikke overbyder hinanden med protektionistiske forslag for at beskytte snævre danske interesser, da iværksættere i dag konkurrerer globalt.”

Ida Auken berettede om sin nye politisk muntre virale succes “Partiet Stram Kus”, der er eksploderet i antal følgere på få dage. Hun var imponeret over sociale mediers effekt på den front og er meget optaget af digitale muligheder, men gjorde det samtidig også klart, at hun ikke altid har været helt så begejstret for Facebook.

Jeg har dog ændret holdning efter, der er kommet ansigter på dem, som arbejder hos Facebook i Danmark”, sagde Ida Auken i debatten. Det glædede ikke mindst Martin Ruby, som var med i dagens konference, og som er Head of Public Policy, Benelux & Nordics hos Facebook.

Martin Ruby fremhævede i sit indlæg det store potentiale: “Alene på Facebook har danske SMV’er mulighed for direkte at nå 3,3 millioner mennesker på hjemmemarkedet, som de allerede har en kontakt til via os. Uden for landets grænser er det 60 millioner mennesker, der har kontakt til danske SMV’er via Facebook. Det er en kæmpe mulighed”.

Omdrejningspunktet for konferencen er en ny rapport fra Copenhagen Economics. Rapporten slår fast, at hvis vi øger SMV’ers eksport med blot 10%, vil det kunne skabe 35.000 nye arbejdspladser i Danmark. Her spiller anvendelse af sociale medier som markedsføringskanal altså en afgørende rolle.

En af iværksættervirksomhederne, som var med på konferencen er MentorDanmark. Adm. direktør, Nicklas Kany, siger: “Jeg startede selv ene mand for 6 år siden uden de store penge. I dag er vi ca. 100 fastansatte (halvdelen på fuld tid) samt 3.000 studiejobs i Danmark og Norge. Vi har primært brugt sociale medier som marketingkanal. Stort set al trafik er skabt via Facebook, så vi havde næppe haft lige så stor succes uden brug af sociale medier.”

Den største udfordring for de iværksætterne, som var med til konferencen for at kunne følge med i den digitale udvikling og vinde andele på det globale marked, er at kunne tiltrække og skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for IT og teknologi. Det er et kæmpe problem for mange små virksomheder, som har potentialet til at vækste, for uden den rette arbejdskraft, bliver mange nødsaget til at flytte til udlandet.

Udover Ida Auken og Joachim B. Olsen deltog tre kandidater til EP-valget: Mette Bock fra Liberal Alliance, Nadeem Farooq fra Radikale Venstre og Jan Kristoffersen fra Alternativet. Især Mette Bock slog et slag for, at de politikere og embedsfolk, som lovgiver på

området, ikke har det store begreb om, hvad det handler om. Hun opfordrede derfor både iværksættere og Facebook til at melde sig på banen, når der skal lovgives på området. Martin Ruby fra Facebook er enig i den opfordring: “Vi er med på, at der kommer flere rammer omkring det digitale fremover, og det er klogt nok. Men vi vil bestemt gerne give vores besyv med, så teknologi og lovgivning kan gå hånd i hånd, og ny vækst i Europa og Danmark ikke blokeres“.

Husk at følge vores nyhedsbrev for flere events og arrangementer, der fremmer dansk iværksætteri.