Bootstrapping var med socialdemokrat og nuværende formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Morten Bødskov til debat om iværksætteri hos inQvation. Bødskov var flankeret af erhvervsminister Rasmus Jarlov (V), og debatten blev modereret af adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.  


”Virksomhederne skal selv blive langt mere aktive i at afsøge mulighederne for arbejdskraft, der hvor den rent faktisk findes. Det gør den i EU,” sagde Morten Bødskov med klar opfordring til iværksætterne.  

 

Hvad er dit svar til virksomhederne, der ikke kan få arbejdskraft nu og her? Vi har jo nærmest lukket grænserne, og beløbsgrænsen for egen forsørgelse er relativ høj. Det er desuden meget svært at komme ind i landet for ikke-EU-borgere. Hvad skal vi gøre nu og her?

”Vi skal holde dansk økonomi på sporet. Det er alle enige om. Og der er behov for, at virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft. Det er vi også enige om. Men virksomhederne skal selv blive langt mere aktive i at afsøge mulighederne for arbejdskraft, der hvor den rent faktisk findes. Og det gør den i EU.”

”Vi har et velfungerende indre arbejdsmarked, og mine spørgsmål til virksomheder, der beklager sig over manglende arbejdskraft, er: Hvor meget og i hvor høj grad har I selv afsøgt de muligheder, der er inden for det indre marked? Og har I undersøgt, om (og hvor) den efterspurgte arbejdskraft findes? Min pointe er, at det ikke er voldsom aktivitet, jeg ser blandt virksomhederne for selv at løse udfordringen.”

 

Så hvis du skal bestemme, skal politikerne ikke gøre mere for at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft?  

”Vi har ingen planer om at sænke beløbsgrænsen for på den måde at hente arbejdskraft uden for EU. Der er, efter min opfattelse, mange muligheder inden for EUs grænser. Det her handler jo også om, hvilke vilkår vi ønsker på arbejdsmarkedet, og hvilken balance vi gerne vil have. Er der bureaukrati, der er besværligt, vil vi naturligvis gerne se på det med arbejdsmarkedets parter. Det skal være nemmere og mere smidigt, hvis det er muligt.”

 

Mangel på talent og kvalificeret arbejdskraft – især med digitale kompetencer – er en af de største barrierer for at forløse Danmarks iværksætterpotentiale. Hvordan vil Socialdemokratiet løse den udfordring?

”Jeg tror, at der både er en langsigtet og kortsigtet løsning. Den langsigtede handler om, at vi i de kommende år vil se et ryk i mange kommuner, hvor vi ser flere investeringer i uddannelser, der handler om digitale kompetencer. I min egen kommune, Rødovre, har man investeret stort i uddannelse, hvor folkeskoleelever lærer alt fra håndtering af 3D-printere til grundlæggende algoritmeforståelse. TekX hedder centeret, og jeg ser det som en rollemodel for resten af Danmarks kommuners prioritering for folkeskoleuddannelsen. På kort sigt ser jeg, at mange flere uddannelsesinstitutioner kunne gøre som DTU. De har en klar iværksætterprofil. Og derudover vil jeg vil ikke stå i vejen for flere uddannelsespladser.”  

 

Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Set i lyset af at specialister skal hentes fra hele verden, har vi også været med til at gøre det mindre bureaukratisk og fjerne nogle af de benspænd, som virksomheder oplever ved at hente udenlandsk arbejdskraft. Men jeg mener grundlæggende ikke, at vi skal åbne for sådan en ordning, der vil medføre, at vi åbner for billig arbejdskraft i stedet for at give dansk løn i Danmark.

 

Har vi i Danmark efter din vurdering noget unikt, som vi overser i forhold til at udvikle flere iværksættere?  

”Jeg tror, at det grundlæggende handler om nem adgang til viden. Vi skal sikre, at der er en udveksling af viden mellem de meget stærke institutioner, vi har i Danmark, og iværksætternes muligheder for at kapitalisere på den. På trods af at der har været nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet, så må jeg også sige, at vi i Danmark stadigvæk har et meget højt investeringsniveau i viden. Jeg tror på, at der ligger et meget stort iværksætterpotentiale gemt i uddannelses- og forskningsmiljøerne. DTU er et godt eksempel på en forskningsinstitution, der arbejder målrettet med iværksætteri.”

 

Hvilke offentlige vidensområder ser du som oplagte at gøre mere tilgængelige for iværksættermiljøet? 

”Jeg mener, at den viden, der allerede findes i vores bærende institutioner omkring velfærdsstaten, for eksempel på sundheds- og uddannelsesområdet, kan benyttes til at skabe nye virksomheder. Og så er det også klart, at digitaliseringen i den sammenhæng spiller en afgørende rolle. Her ved vi, at det er SMV’erne, der har brug for hjælp til at blive langt mere digitale og udnytte den viden, der findes i vores institutioner.”

 

Hvad vil du pege på som afgørende indsatsområder, når det gælder om at skaffe kapital til iværksættermiljøet?

”Et af de store spørgsmål er, hvordan vi får koblet den private risikovillige kapital i bankerne sammen med iværksættermiljøerne. Her er Danske Bank faktisk et godt eksempel med lanceringen af deres platform The Hub, hvor nystartede virksomheder og vækstvirksomheder kan mødes med arbejdskraft og investorer. Jeg kunne også godt tænke mig, at pensionsmidlerne ville blive brugt mere effektivt inden for landets grænser til at udvikle nye virksomheder i stedet for at blive investeret i udlandet. Jeg så gerne bare en anelse mere risikobetonede investeringer fra pensionssektoren til gavn for iværksættere.”  

 

Hvad er Socialdemokratiets holdning til, at iværksætterselskabsordningen, IVS, blev fjernet?  

”Jeg er enig med Dansk Iværksætterforenings formand Peter Kofler i, at det var en sort dag for iværksætterne, da ordningen blev afskaffet. Der er ingen tvivl om, at der var nogle problemer med svindel, men det hører også med til billedet, at sagen havde afsæt i et politisk spørgsmål, hvor Dansk Folkeparti i høj grad kørte dagsordenen. Det er så også Dansk Folkeparti, der holder igen med at sænke kapitalkravene til andelsselskaber. Erstatningen for ordningen mangler altså stadigvæk. Vi så gerne, at ordningen blev sat på pause for at få ryddet op. Derefter kunne man kigge på, hvordan ordningen kunne ændres.  Det skal ihvertfald ikke være en svindelbule. Jeg er bekymret for, at det var alt for voldsomt, og at det begrænser manges muligheder for at starte virksomhed.”

 

Skal kapitalgevinstbeskatningen for alle unoterede aktier sænkes eller fjernes?

”Vi har selv foreslået at indføre et investorfradrag, så det bliver mere fordelagtigt at investere i en nystartet virksomhed. Jeg deler grundlæggende ambitionen om, at flere almindelige danskere skal have del i gevinsterne ved at investere i aktier. Derfor vil vi fastholde de nuværende ordninger om aktiesparekonto og investorfradrag.”

 

Skal der gives investorfradrag til investeringer i iværksættervirksomheder, der har bæredygtighedsmål som bundlinje?

”Selvom det går bedre for nystartede virksomheder med at rejse finansiering, er det fortsat et indsatsområde, vi skal have fokus på. Danske iværksættere er vigtige for Danmark. I Socialdemokratiet har vi tidligere foreslået et investorfradrag, netop så iværksættere har bedre adgang til kapital. Det har i den forbindelse ikke været en del af vores overvejelse, om fradraget skal betinges af bæredygtighedsmål. Men vi har foreslået, at der fra statslig side oprettes en fremtidsfond på 20 milliarder kroner, som netop skal investeres i løsninger på klimaudfordringen.”