Ejeraftalen fungerer som et sæt spilleregler for ejerne, når der er flere medejere i et selskab. Det kan derfor være afgørende, at ejerne sammen overvejer grundigt, hvordan deres indbyrdes forhold skal reguleres, da der i modsat fald kan opstå usikkerhed omkring ejernes aftaleforhold og deres indbyrdes retsstilling. Af Caroline Kahns Hille & Morten Einshøj Petersen, AGENDA Advokater   Ejeraftalen er tidligere blevet betegnet som en anpartshaveroverenskomst eller en aktionæroverenskomst. Ved etablering af selskaber med flere deltagere, uanset om der er tale om anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber, bør der altid udarbejdes en ejeraftale. Ejeraftalen regulerer som nævnt ejernes rettigheder og forpligtelser, så længe de er kapitalejere i selskabet, men i et vist omfang også efter ophør af ejerskabet, f.eks. i form af fortrolighedsforpligtelser eller konkurrenceklausuler. Det er derfor vigtigt at overveje, drøfte og blive enige om omfanget af de rettigheder og forpligtelser, inden en eventuel tvist opstår. Bare det, at ejerne på et tidligt tidspunkt foretager denne forventningsafstemning, mindsker risikoen for senere tvister. Indholdet af ejeraftalen afhænger naturligvis af ejernes holdninger og fordelingen af kapitalandele mellem ejerne. Nedenfor omtales dog en række af de væsentligste forhold, som altid bør overvejes. Fortrolighed samt konkurrence- og kundeklausuler Viden om driften af virksomheden er essentiel for den egentlige drift, hvorfor det er vigtigt at beskytte den viden både under og efter det fælles ejerskab. De fleste ejeraftaler indeholder almindelige fortrolighedsforpligtelser, som forpligter ejerne til at holde viden om selskabets drift, økonomi og forretningshemmeligheder fortrolig. Herudover kan det være nødvendigt for at sikre virksomheden, at ejerne pålægges kunde- eller konkurrenceklausuler både under ejerskabet og efter ophør af ejerskabet. Det kan opfattes som begrænsende for den enkelte ejer, men det kan være nødvendigt for at beskytte virksomheden mod, at en udtrådt ejer opstarter en konkurrerende virksomhed eller for at forhindre, at en udtrådt ejer tager samtlige


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind