Af Journalist Joachim Kattrup, Bootstrapping   De konservatives erhvervsordfører, Anders Johansson, har været med til at gennemføre en række iværksættertiltag i den seneste regeringsperiode. Blandt andet er det lykkedes for de Konservative at få indført investorfradraget og aktiesparekontoen. Men det er slet ikke nok, siger Anders Johansson til Bootstrapping.dk. Både investorfradraget og beløbsgrænsen for aktiesparekontoen skal hæves for at få mere kapital allokeret til iværksættermiljøerne, siger Anders Johansson i et interview til Bootstrapping.dk, som op til det kommende folketingsvalg undersøger partiernes iværksætterpolitik.  Han mener desuden, at beløbsordningen skal lempes, så iværksættere har bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.   Hvad er efter din opfattelse den største politiske opgave i relation til at styrke danske iværksætteres vækstbetingelser? ”Vi vil gerne skabe gode rammer for iværksætterne og erhvervslivet generelt. Den bedste måde at gøre det på er, efter vores opfattelse, at lade iværksætterne fokusere på at skabe virksomheder. Jeg hører ofte, at der bruges for mange ressourcer på administrationen i forhold til offentlige regler og ordninger. Så helt grundlæggende er vores holdning, at vi gerne ser en sænkelse af selskabsskatten samtidig med en lavere erhvervsstøtte og et slankere bureaukrati.”   Men iværksætterne er i stor risiko for ikke at lykkes med virksomheden. Skal de slet ikke hjælpes gennem offentlige støtteordninger? ”Jo, på områder som giver incitamenter og fordele, men Ikke i form af passiv støtte. Det var også en af årsagerne til gennemførelsen af erhvervsfremmereformen sidste år.  Her udfases tilskud til innovationsmiljøerne og anvendes i stedet for til at styrke indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden. Det gjorde vi bl.a. for at styrke det videnbaserede iværksætteri.”   Er I positivt stemt overfor at styrke det sociale sikkerhedsnet for iværksættere? Det er bl.a. både Alternativet og Enhedslisten. ”Ja, det er vi meget positive overfor. Vi har dog endnu ikke kigget på konkrete tiltag


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind