Navn: Linea Søgaard-Lidell Parti: Venstre   Hvad er dine politiske EU-prioriteter, som du vil arbejde for, hvis du bliver valgt? Klimaudfordringen er den væsentligste grund til, at jeg er gået ind i EU-politik. For vi står som samfund over for nogle store udfordringer, som vi ikke kan løse alene – men som vi kan løse i internationalt samarbejde. Her er det vigtigt, at EU har en stærk global stemme. Det har vi i dag, fordi vi er en attraktiv handelspartner globalt på grund af vores stærke indre marked. Det skal vi blive ved med at være! Jeg vil arbejde for flere nye frihandelsaftaler mellem EU og verden omkring os. Vi skal samtidig bruge frihandelsaftalerne som værktøj til global indflydelse. Vi skal for eksempel overveje, hvordan vi behandler de handelspartnere, der måske ikke lever op til Paris-aftalen. Vi løser ikke klimaudfordringen ved at sætte hjulene i stå. Jeg vil hellere skabe gode rammer for bæredygtig vækst. Med ny teknologi og nye forretningsmodeller skal vi omstille os til et mere bæredygtigt samfund. Det skal vi i EU understøtte ved at skabe en mere enkel EU-regulering, som ikke tager pusten fra vores virksomheder. Vi skal udvikle det indre marked og sikre et bedre digitalt indre marked og et bedre marked for energi. Noget af det vigtigste, vi skal i EU de næste fem år, er at udbygge infrastrukturen for vedvarende energi, så vi nemmere kan sælge grøn energi på tværs af grænser og på den måde slippe for at være afhængige af f.eks. kul og russisk gas. På hvilke punkter kan dine prioriteter understøtte dansk iværksætteri? Når jeg vil arbejde for en mere enkel EU-regulering, er det netop for at tage hensyn til nystartede virksomheder. I EU er 99% af vores virksomheder små og mellemstore. Men det glemmer man, når man ender med at lave tunge og komplicerede lovgivningspakker, som tager pusten fra de små virksomheder. Tænk blot på persondataforordningen, som er et af de seneste eksempler. Det er også væsentligt for danske iværksættere, at vi bliver ved med at udvikle det indre marked, særligt at vi får et reelt digitalt indre marked, så de ikke fra start er bagud i den globale konkurrence. Mens de kinesiske internetforbrugere alle befinder sig på ét digitalt hjemmemarked – det samme med de amerikanske – så er de europæiske stadig på 27 nationale markeder. Jeg vil også arbejde for, at vores forskningsprogram i EU, Horizon, i højere grad bliver knyttet til politiske missioner. For eksempel at 35 procent af det, som er verdens største forskningsprogram, øremærkes til løsninger inden for miljø og klima. Her er der stort potentiale for danske aktører, som allerede arbejder med at udvikle nye måder at gøre tingene på. Fremtidens virksomheder er dem, som arbejder på at ændre verden en lille smule med deres teknologi eller forretningsmodel. Hvilke indsatser ser du, der skal der til for, at EU gør det mere attraktivt for iværksættere at vokse sig ud over deres hjemlands grænser?For mig at se ER det allerede attraktivt. Langt de fleste iværksættere har et internationalt udsyn fra dag ét og ser potentialet. Men det er vigtigt, at det også bliver nemmere. I dag oplever vi desværre for mange nationale særregler i EU og en forskellig implementering af EU-lovgivning. Og det skaber en ulige konkurrencesituation. Det vil jeg gerne sætte fokus på, så det bliver mere smidigt for små virksomheder at operere på tværs af landegrænser i EU. Hvad vil du gøre for, at EU laver bedre regulering for iværksætterne fremadrettet? Jeg vil gerne fjerne unødig bureaukrati for små virksomheder. Som nævnt så er en af mine mærkesager en mere enkel EU-regulering, hvor vi undgår komplicerede lovgivningspakker fra EU. Vi må ikke tage pusten fra vores virksomheder. Jeg vil arbejde for, at vi i EU husker på, at vores konkurrenceevne er alt afgørende for, at vi har en stemme i resten af verden. Hvordan ser du, at EU kan tage konkurrencen op over for USA og Kina på kunstig intelligens?    Kunstig intelligens er en vigtig debat lige nu. Kina investerer massivt i AI, og mens data i Kina ultimativt tilhører regeringen, i USA tilhører det markedet, så tilhører data i EU borgeren. Derfor står vores virksomheder over for en strammere regulering end både USA og Kina. Det er jo godt, men vi er nødt til at indse, at hvis det er alt for tungt navigere i EU-regulering, så trænger vi aktørerne ud af markedet – og så er det altså ikke længere EU, der sætter normen. I EU mangler vi ensartede regler for, hvordan man må bruge data. Det nytter ikke noget, at vi kun taler om, hvordan vi beskytter data – vi skal også tale om, hvordan vi sikrer gode rammer for, hvordan vi bruger data. For det vil skabe mange spændende muligheder for os! Og dén debat vil jeg meget gerne være bannerfører på.    


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind