Det er ikke kun TV-seerne og politikerne, der flokkes om de danske iværksættere. Danske Bank bejler også i langt højere grad til opstartsvirksomhederne med nye initiativer, programmer og specialiserede rådgivere. Mød Growth-advisor Anders Bannebjerg, hvis hverdag er designet til at gøre virksomhederne flyveklare og gearet til væksteventyr.

Vi kan alle opremse en række historier om de danske iværksættersucceser. Dem der er vokset ud af kælderen og har nået toppen. Vi taler om iværksætteri som aldrig før, og iværksætterne er rykket ind på tv-skærmen og fylder efterhånden mere og mere i dagspressen. Med god grund er deres status tordnet i vejret.

Selv større virksomheder vil nu gnubbe skuldre med iværksætterne. Vi har set et boom i inkubationsmiljøer, innovationscentre og udviklingsmiljøer hos de store virksomheder, hvor de små og nystartede bliver inviteret indenfor for at understøtte innovationen og virkelysten.

Og det samme gør sig også gældende for bankerne. De danske banker har i de seneste år valgt at ride med på den stærkt voksende iværksætterbølge. Flere har oprettet særlige afdelinger og udvidet pakken af tilbud målrettet nystartede virksomheder.

Det er nye toner, der spiller. Mange iværksættere har nemlig tidligere frygtet mødet med banken.

Mulighed for pingpong og at bruge bankens netværk

Danske Bank er én af de banker, der i dag går strategisk til værks og aktivt går ind for at fremme iværksætteri. Det omfatter tiltag som platformen The Hub, hvorpå iværksættere har mulighed for at finde investorer, medarbejdere og know-how, og vækstprogrammet +impact, der har til formål at fremme virksomheder, der arbejder med og efter FNs 17 Verdensmål.

I dag sidder der godt 50 medarbejdere i Danske Banks specialistafdeling for vækstiværksættere – Danske Bank Growth & Impact. Medarbejderne beskæftiger sig med tiltag rettet mod opstartsvirksomheder, hvoraf 33 af dem har base i Danmark.

Anders Bannebjerg er én dem. Han holder til i Aarhus, hvorfra han dækker og deltager i diverse iværksætter- og teknologikonferencer. Han er bankens ansigt i iværksættermiljøet. Han hjælper, supporterer og indgår i dialog med iværksættere. Ved at investere sin tid og sin viden i virksomhederne, hjælper han dem godt på vej til at lykkes.

Fremtidens vindere findes blandt nutidens iværksættere. Gennemsnitsalderen på de mest værdifulde selskaber bliver mindre og mindre. Udviklingen går hurtigere, og forretningen bliver hurtigere mere kompleks. Derfor er der behov for, at vi meget tidligt går ind og investerer en del af vores tid i selskaberne, så vi kan skabe de bedste rammer for succes og understøtte dem på deres rejse,” siger Anders Bannebjerg.

Hvor mange nok ofte forbinder en bankrådgiver med traditionel bankrådgivning, så forholder det sig lidt anderledes med Danske Banks såkaldte Growth Advisors. Deres personlige præstationer måles i højere grad ved nye relationer skabt i miljøet og aktiviteten heri end ved udlån og salg. Det, håber de så, kommer på den længere bane, når virksomhederne bliver mere modne, og man som rådgiver og bank har gjort sig fortjent til forretningen.

Virksomhederne skal se mig som én, de kan spille bold med. Én der kan vende forskellige tanker og idéer frem for én, der bare langer bankprodukter og kredit over disken. Jeg kan give dem gode råd baseret på mine erfaringer fra rådgivning af netop den type kunder de seneste 13 år. Så man kan sige, at jeg er meget mere opsat på at levere værdi til mine kunder og mit netværk, frem for at have fokus på salg eller udlån, og derfor opgør jeg også min værdi i de noter, der bliver skrevet på den anden side af bordet og i de personer, jeg kan introducere dem for, tilføjer Anders Bannebjerg.

Nøglen til succes ligger i gensidig forståelse

Alle virksomheder har behov for et bank-setup. En bank er blot et nødvendigt onde for de fleste, og i opstarten er det typisk blot et simpelt setup, der er behov for.

Anders Bannebjerg oplever, at noget af det, der betyder mest for en iværksætter, er, at de kan mærke, at de har med en rådgiver at gøre, som forstår deres virksomhed, deres forretningsmodel og den teknologi, de arbejder med. Derfor arbejder Anders Bannebjerg fra et co-working space for iværksættere, deltager i iværksætterevents, holder oplæg for kommende iværksættere, sidder i springboards for iværksættere og prøver på alle mulige måder hele tiden at blive klogere på miljøet. Anders Bannebjerg fortæller, at det både for ham og for banken er en rejse, som kun lige er startet.

Når jeg afholder møder med kunderne og lærer dem at kende, håber jeg, de mærker, at der er en rådgiver her, der vil dem. En der virkelig gerne vil forstå dem, deres forretningsmodel, den teknologi de arbejder med og det miljø de befinder sig i. Jeg vil hele vejen rundt, for jo bedre jeg forstår dem, jo bedre kan jeg understøtte dem. Jeg vil hele vejen rundt, understreger Anders Bannebjerg.

 

TIP: Sådan sætter du fart på din eksport

Skaf dig først og fremmest viden om det pågældende marked, du ønsker at gå ind på. Det kan for mange måske virke nærliggende at starte med at ekspandere til norden, og det er måske også umiddelbart det mest oplagte objektivt set, men der kan stadig være kulturelle forskelle og lokal lovgivning, der skal tages hensyn til, samt en anden konkurrence på markedet end på hjemmemarkedet.

Det handler om at kende kunderne og markedet, man går ind på.

TIP: Sådan laver du en handlingsplan for at vækste internationalt.

Overordnet set skal du: Lægge en plan. Sikre dig, at du har finansieringen på plads. Evaluere lokalt på det nye marked, men også på processen og finde ud af, hvordan du kan forbedre denne, når du ønsker yderligere ekspansion.

Start gerne ud med at stille dig selv følgende spørgsmål og overvej:

   • Hvad er vækstpotentialet på det pågældende marked?
   • Er der behov for dine services og produkter?
   • Hvor stor er konkurrencen på markedet?
   • Hvilke tilpasninger skal der laves på produktet/servicen for at opnå et product/market fit?
   • Man skal tænke kunderne ind i alt, hvad man gør, så det er vigtigt at få testet produktet/servicen af på kunderne, inden man endeligt beslutter sig for at trænge ind på markedet. Her kan man evt. samarbejde med bureauer, der laver brugerundersøgelser.
   • Man kan også overveje, om man vil etablere sig på et nyt marked, ved enten at bygge det op fra bunden, købe en konkurrent eller lave partnerskaber.
   • Brug endelig netværket hertil. Det kan være, at der er nogen i dit netværk, der har gjort det før dig, så du ikke behøver at lave de samme fejl, som de gjorde.
   • Sørg for at lave en ordentlig analyse af markedet, branchen og tendenserne.
   • Sæt dig også ind i de lokale regler – både de almindelige juridiske krav og krav vedrørende skat, regnskab m.m.
   • Hvis der skal bruges lokale medarbejdere, er der medarbejdere fra det lokale marked, der skal være med til at starte det udenlandske marked op, så man sikrer en harmonisk virksomhedskultur i udlandet såvel som i hjemlandet.

TIP: Brug dit netværk

Det fede ved iværksættermiljøet er, at der i højere grad end andre steder hersker en kultur, hvor aktørerne i iværksættermiljøet er meget villige til at hjælpe hinanden og åbne op for netværk. Adoptér det mindset, og tag derfor gerne ud at netværke noget mere.

At netværke er en investering, som kan give dig meget mere værdi, end den tid du har brugt på det. Men det kræver et godt mindset og at give værdi uden at tænke for meget i ”what’s in it for me”?

TIP: Thehub.dk giver dig redskaberne til vækst

Du kan ikke gøre alting selv. Indse, at alle har begrænsninger. The Hub tilbyder dig gratis værktøjer, der kan hjælpe dig til vækst indenfor blandt andet rekruttering, regnskab, jura og meget andet.

Tjek det ud på: thehub.dk/tools

TIP: på +impact-platformen kan du som iværksætter med et bæredygtigt formål lægge en udfordring ud som en ekspert – gratis – vil give dig sparring på. Det kan fx være kommunikationsstrategi, rekruttering eller finansiering

Tjek det ud på: Plusimpact.io