Ny teknologi har skabt fantastiske muligheder for os alle. Det gælder på det private område, hvor vi bestiller rejser, indhenter forsikringstilbud og kontakter vores venner på nettet. Men det gælder også i høj grad i den offentlige sektor, hvor vi forventer smidige, digitale processer, smarte løsninger og hurtige svar. Fx er håndteringen af skat og moms langt bedre end tidligere tunge processer takket være de digitale løsninger. Men det er kun begyndelsen. Ny teknologi og innovation leverer i stigende grad også svaret på en række tungere samfundsmæssige udfordringer. Og her kan danske tech-virksomheder og iværksættere spille en væsentlig rolle.

Af Kiann Stenkjær Hein

Ny teknologi er fremtidens redningsvest

Når vi fremadrettet skal drive et samfund, hvor vi har færre erhvervsaktive, men hvor opgaverne er flere, og hvor befolkningen – berettiget – stiller større krav til kvaliteten af offentlige services, bliver vi nødt til at tænke i nye baner. Den offentlige motor skal tunes, så den kan køre længere på literen. Og det kan ny teknologi og innovation – og dermed it-startups – hjælpe med. Ny teknologi kan hjælpe med at løse de helt store samfundsopgaver som klima og miljø og bidrage til at skabe nye livsvilkår for mennesker, der ellers har udsigt til nød og elendighed. Vi ser et samfund og en offentlig sektor, der mere end nogensinde har behov for den innovationskraft, der netop findes i små tech-virksomheder og blandt iværksættere.

Den offentlige sektor har behov for i stadig højere grad at høste frugterne af de muligheder, som ny teknologi afføder. Og det er der en erkendelse af blandt beslutningstagerne. Der er således en stigende interesse for at anskue offentlige indkøb – den offentlige sektor i Danmark indkøber årligt IT-serviceydelser for 13 mia. kroner – som en strategisk løftestang, der kan understøtte mindre danske tech-virksomheder, herunder start-ups, og bane vejen for fremtidens eksportsuccesser. Det er også baggrunden for Erhvervsministeriets nye govtech-program, hvor udfordringer på ministeriets ressort skal løses gennem et match med innovative og teknologiske løsninger i markedet. Initiativet skal adressere barrierer og muligheder for øget samarbejde mellem det offentlige og tech-virksomheder, herunder ved at skabe lige vilkår for store og små virksomheder samt at udbrede en mere problemdreven tilgang til indkøb blandt offentlige aktører.

Massivt uudnyttet govtech-potentiale blandt start-ups

Et stigende antal virksomheder – ofte betegnet som govtech (government technology) virksomheder –  ser et forretningspotentiale i, at man ved hjælp af nye teknologier såsom big data, machine learning, kunstig intelligens og blockchain kan målrette, effektivisere og forbedre den offentlige service. Det sker på tværs af alle sektorer lige fra forsvar til ældrepleje og energiregulering, og det sker på tværs af alle teknologier. Det er den innovative tilgang til ny teknologi og løsning af samfundets udfordringer, der ligger til grund for den govtech-”bevægelse”, der er under fremgang i Europa.

Potentialet i Danmark er stort, men sandheden er desværre også, at den offentlige sektor ikke altid er god nok til at nyttiggøre de innovative løsninger, som ny teknologi tilbyder. Offentlige myndigheders fortolkning af udbudsreglerne er en generel udfordring. 62 procent af det samlede offentlige it-forbrug går ifølge tal fra IT-Branchen til de 10 største IT-virksomheder i Danmark.

Men det handler også om kultur. Både i den offentlige sektor og blandt tech-virksomheder og startups. Fra den offentlige side er det svært at eksperimentere, at tage chancer og arbejde med betaversioner. Og blandt tech-virksomheder ses den offentlige sektor som tung at arbejde med. Det tager for lang tid, og det er for svært at forstå og leve op til de krav, der stilles.

Det billede bør ændre sig i fremtiden. Der skal skabes rammer og en kultur, så små tech-virksomheder kan og vil komme på banen. Og de små tech-virksomheder bør se de potentialer, der ligger i at samarbejde med og skabe løsninger i den offentlige sektor.

Teknologisk infrastruktur skal være allemandseje

Set fra et teknologisk perspektiv er løsningerne både blevet mere modne, men også billigere for mindre aktører at anvende. Tag cloud-infrastruktur som et eksempel. I dag benytter flere og flere offentlige systemer sig af samme infrastruktur, hvilket gør det langt lettere for små virksomheder at tilbyde produkter, der hurtigt og sikkert kan udbygges. De største virksomheder har dermed ikke længere eksklusiv adgang til den bedste infrastruktur.

Samtidig er der i disse år et voksende politisk ønske om at styrke nyttiggørelsen af ny teknologi inden for den offentlige sektor. I Danmark har man i forbindelse med sammenhængsreformen etableret en ny investeringsfond på 410 mio. kr., der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og at velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner. Med et samlet årligt budget for IT-serviceydelser på 13 mia. kr. burde det være muligt at gå længere endnu. Dansk Erhverv foreslår fx. en samlet strategi og en digitaliseringspulje på 50 mia. kr.

Virksomheden PUBLIC vil meget gerne bidrage til, at der skabes et solidt økosystem omkring govtech, der omfatter tech-virksomheder og startups, fagfolk, administratorer, politikere, investorer m.fl. Det skal bidrage til ændrede rammer og en ændret kultur, så det bliver let at samarbejde om de innovative løsninger, der skal bære vores samfund fremad.

Danmark skal være førende govtech-nation

Danmark har skabt en af verdens mest velfungerende velfærdsstater, hvor der er fokus på kvalitet og effektivitet. I takt med at vi bevæger os længere og længere ind i den digitale tidsalder, er det vigtigt, at staten følger med. Ikke på teknologiens præmisser, men med afsæt i hvad der tjener borgeren og samfundet bedst, og hvordan vi effektivt løser de udfordringer, vi står overfor som samfund.

Der skal stilles krav om, at der i den offentlige sektor arbejdes struktureret og langsigtet med at nyttiggøre ny teknologi i offentlige løsninger, og at mulighederne for et samarbejde mellem den offentlige sektor og mindre tech-virksomheder om at få skabt innovative fremsynede løsninger styrkes. Hvis det gribes rigtigt an, kan Danmark indtage positionen som global govtech-frontløber og blive en nordisk hub for govtech.

PUBLIC ser, at Danmark kan blive et land, hvor iværksættere har lyst til at kaste sig over offentlige opgaver, fordi de ved, at den offentlige sektor aktivt efterspørger deres løsninger. Et land, som tiltrækker udenlandske investeringer, fordi der er skabt et økosystem med kunder, investorer, samt talent og et forretningsmiljø, der støtter op om visionen om Danmark som en førende govtech-nation.

 

Om forfatteren

Kiann Stenkjær Hein er direktør i PUBLIC Danmark, der støtter IT-startups, som vil forbedre offentlige ydelser ved hjælp af ny teknologi og innovation. PUBLIC har kontorer i London, Paris, Berlin og København.