Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Kalenderen skriver maj. Vi skal til stemmeurnerne den 26. maj og vælge det næste hold danske politikere, som sendes til Europa-Parlamentet for at repræsentere borgernes stemme i EU. Uanset hvilken politisk vej vi ender med at følge, er det op til os alle at få sat iværksætteri på dagsorden, så politikerne ikke glemmer at skabe rammerne og en fremtid for vores virksomheder i Europa.

For verden omkring os forandrer sig hastigt. Klimaforandringer, migration, protektionisme, handelskrige og international terrorisme tegner verdenshistorien, alt imens USA og Kina buldrer derudaf. Vi er nødt til at stå tættere sammen i Europa, for vi kan bedst løse vores udfordringer i samarbejde med de andre EU-lande.

Det gælder også for den måske vigtigste udfordring overhovedet: Vi skal blive bedre til at skabe vækst og nye innovative løsninger. Europa står i dag bomstille. Vi har negativ rente, lav befolkningstilvækst og realvækst. Nye teknologier og virksomheder ser dagens lys, men der står alt for ofte “Made in China”, og det er ikke længere bare på T-shirts og plastiklegetøj. Den digitale omstilling skaber så mange muligheder, men vi griber dem ikke.

Visionen om et digitalt indre marked har længe stået højt på EU’s dagsorden. Virksomheder skal have de bedste vilkår for at udvikle deres nye løsninger. Planen var at rydde ud i alle de bøvlede regler, som ikke understøtter nye digitale forretningsmodeller, og omstille landenes markeder til ét fælles marked. Men EU har i de seneste år søsat mange initiativer, som i mindre og mindre grad er drevet af at give alle virksomheder de bedste vækstforhold. Samtidig har man ikke været konkrete nok i forhold til, hvilke mål man søger at opnå. Dermed har iværksætterne ikke fået det løft, som er afgørende for deres væksteventyr.

Politikere kan vælge at motivere med frygt eller muligheder. Frygten for det nye og det fremmede fører til lukkethed og protektionisme, mens muligheder og mod til at kaste os ud i forandring vil give os det forspring, som er nødvendigt for at tage kampen med USA og Kina. Iværksætterne er altid klar til at tage chancer, men det er som om, at frygten hos politikerne er blevet stærkere end nogensinde, og at lysten til at skabe forandring er svær at finde hos dem.

Europa har travlt med at beskytte sine eksisterende industrier, mens vi taber på kunstig intelligens, selvkørende biler, big data og robotteknologi. Tiden er inde til, at vi stopper op og vælger, hvilken vej vi gerne vil have, at fremtidens indre marked skal gå. Den digitale økonomi er en svær størrelse – og langt mere flydende og dynamisk end det klassiske indre marked for fx salg af varer. Rammerne bør derfor være fit for purpose, og bygge på en risikobaseret tilgang som i langt højere grad kan rumme de skiftende dynamikker – og som ikke cherrypicker og deler markedet kunstigt op i små og store spillere, uden tanke på, at alle iværksættere har ambitioner om at vokse sig store.

Vi har behov for politikere, som kan mobilisere et nyt Startup Europa. En ny vision for kontinentet, hvor vi med afsæt i instant adgang til 500 millioner forbrugere og 26 millioner virksomheder indtager resten af verden. Vi kan godt skabe det næste Facebook eller Netflix i Europa, men det kræver, at vi går målrettet til værks.Vi skal kunne tiltrække investeringer skabe – og ikke mindst fastholde – talent og kompetencer. Vi skal have tændt den europæiske ild, sult og erobringstrang. Vi skal have politikere med visioner og lederskab, ikke bureaukrater og bangebukse, som lukker sig om sig selv.

Danmark er et frontløberland, der er med til at sætte kursen for europæisk politik. Danmark har i tidernes løb lanceret forskellige strategier for at give virksomheder opmærksomheden og rammerne til at vokse sig store. Men gode politiske retninger betyder ingenting, hvis ikke politikerne bakker op og udlever dem, når de sidder med til at lave nye regler i EU. Indtil videre fylder teknologiskrækken meget mere end sulten efter den næste smarte løsning.

Jeg opfordrer dig derfor til, at du bruger din stemme ved valget den 26. maj, og bakker op om iværksætterne i Europa. Vi har brug for, at iværksætterne bliver hørt, for fremtidens Europa skal bygges på den næste gode forretningsidé, ikke yderligere politisk kontrol og bureaukrati. Samtidig håber jeg, at politikerne vil pege fremad på de store muligheder, der ligger i Europa, og at de tør tage chancen og skubbe på for, at Europa tænker vækst først.

Med ønsket om et rigtig godt valg.