Af Niels Agerup, CCO, Ase

Mere end tusind år før vor tidsregning blev de ti bud givet til det jødiske folk som en eviggyldig rettesnor for menneskelivet. Siden er læresætningerne blevet centrale og indarbejdet i vores DNA og dagligdag – nærmest uden at vi tænker over det. På samme måde er det en god idé at opstille retningslinjer for, hvordan du gerne vil agere og opfattes som leder.

Har du først formuleret dine ledelsesprincipper i punktform, bliver de lettere at huske og efterleve. Som med de ”rigtige” 10 bud, bør der være plads til fortolkningsmuligheder og ingen krav om, at du skal gøre alting 100 procent rigtigt. Formentlig kommer du til at justere dem med årene, som du selv og din virksomhed udvikler sig. Men som udgangspunkt er det godt at få grundprincipperne for god ledelse nedfældet. Følger du dem i hverdagen, er du godt på vej til at blive en leder, som dine medarbejdere har lyst til at følge.

Dine ti bud om god ledelse behøver ikke at være de samme som mine. For ledere er det først og fremmest den personlige tilgang til medarbejdere, der tæller. Men her er mine 10 bud på dét, du bør huske og forholde dig til som leder. 

  1. Husk, at du har ansat en eller flere medarbejdere, fordi du ellers skal gøre alting selv.
  2. Fortæl dem, hvordan du ønsker, at din virksomhed skal udvikle sig.
  3. Vær tydelig og præcis i dine forventninger til, hvad den enkelte medarbejder skal gøre.
  4. Stil krav. Medarbejdere udvikler sig og bliver dygtigere, hvis han eller hun bliver udfordret.
  5. Gør det muligt for hver enkelt medarbejder at lykkes med sine opgaver.
  6. Vær konkret og præcis i din tilbagemelding/feedback, så der ikke er behov for tankelæsning.
  7. Sørg for, at medarbejderen er motiveret og oplever arbejdsglæde.
  8. Brug tid sammen med medarbejderen, hvor du er 100 procent fokuseret.
  9. Styrk medarbejderens lyst til at gøre de rigtige ting.
  10. Dæk behovet for ledelse uanset hvilken opgave, din medarbejder skal udfylde.

Når du skal bedømme og belønne dine medarbejderes – og for den sags skyld din egen indsats, er det vigtig at gøre det retfærdigt. Både i forhold til dig selv og dine ansatte. Mange ledere er i tvivl om, hvorvidt det ikke er mere relevant at bedømme og belønne resultater i stedet for indsatser. Det kan som udgangspunkt være både fornuftigt og logisk.

Men ser vi isoleret på de sammenhænge, der er mellem resultatskabelse og indsatser, så kommer indsatser før resultater. Det vil sige, at hvis vi får gjort de indsatser, der er aftalt til det rette tidspunkt – og med den rette kvalitet – så kommer resultaterne af sig selv. Forudsat at der ikke er ydre påvirkninger, som forstyrrer processen.

Som bekendt kan en række faktorer afgøre, om der kommer det ønskede resultat ud af anstrengelserne. Og mange af disse har medarbejderen selv ingen indflydelse på. Med andre ord skal du bedømme din medarbejder på det, som vedkommende har indflydelse på. Samme nådighed bør tages i betragtning, når du evaluerer din egen indsats. Selvom du efterlever dine ti bud, er det ikke alt, du kan kontrollere.