Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Den store valgknap blinker klarere for hver dag der går, og det kan mærkes i den offentlige debat. Flere partier markerer sig på mærkesager. For nu skal der tækkes vælgergrupper. Husker vi fire år tilbage, så mindes vi en juniaften, hvor Det Gule Danmark gav byboerne røde ører. Udkantsstemmen blev udslagsgivende og skabte et regeringsskifte. Det kan politikerne også huske.

I de sidste fire år har man haft travlt med at tække den nye vælger med et Danmark i balance, som det hedder sig. Det er blevet til et hav af sporadiske tiltag, hvor barmhjertighed og almisser har været det styrende princip. Finanslovposter, bevillinger, puljer, bloktilskud og stribevis af statslige arbejdspladser er flyttet fra de store byer. Alt imens en uundgåelig simplificering af erhvervsfremmesystemet har medført en væsentlig centralisering.

De sidste fire år har desværre ikke handlet så meget om, hvordan vi stimulerer virkelyst og iværksætteri uden for de store byer og kommuner. Tallene taler dog sit tydelige sprog. For Danmark som helhed var antallet af nye iværksættervirksomheder i 2017 22 pct. under 2007-niveauet (hvilket i sig selv er tankevækkende), men det er de store universitetsbyer, som fører an i etableringer. Særligt i hovedstadskommunerne med 7.400 nye iværksættervirksomheder i 2017, er man næsten tilbage på det samme antal som i 2007 med 7.700 virksomheder. Det er oplands- og landkommunerne, der halter efter. I 2017 var der i de to typer af kommuner hhv. 35 og 37 pct. færre nye iværksættervirksomheder end i 2007. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hvis man vil vende afvikling til udvikling, så handler det om at få initiativet ud at virke. De mennesker, du kan læse om i dette magasin, møder vi ofte i Dansk Iværksætter Forening. De findes overalt. Iværksættere der ikke føler sig som ofre og ikke har brug for almisser. De baserer sig på et stærkt lokalt fællesskab med adgang til produktionsfaktorer, der koster meget mindre end i de dyre og store byer. For dem er det naturligt at tage afsæt i en bæredygtig dagsorden, hvor rovdriften på natur og ressourcer er aller mest synlig. Deres virkelyst smitter af på samfundet og skaber en stolthed og tro på, at man selv er herre over sin egen fremtid.

Det gælder bl.a. for virksomheden House Nordic i Søndersø fra Nordfyn Kommune, som du kan møde i dette magasin. På under to år er House Nordic gået fra et hjemmemarked til 24 nye markeder rundt om i Europa. Du møder også virksomhederne Skarø Is og eGastro.dk, der har startet med at være to lokale virksomheder. De er begge vokset sig ud over kommunegrænser og er i dag to nationale spillere med ordre til hele landet. Der findes kommuner, der satser og tror på iværksætteri, fordi de er nødt til det. De skal genskabe fundamentet for bosætning. De brander sig som kommuner med støtte og rådgivning til iværksætteri. I dette magasin kan du læse om Struer, som brander sig som Lydens By og i dag tiltrækker audioiværksættere fra hele verden.

Tillad mig at være polemisk. Det er næppe de 15 arbejdspladser, der er fulgt med Dansk Sprognævn til Bogense, der kommer til at vende udviklingen i Nordfyn Kommune. Det tror jeg, at 15 nye iværksættere havde større muligheder for. Det er heltene, vi skal satse på og bidrage til, så multiplicerer effekterne sig til gavn for hele området.

Jeg glæder mig til at diskutere iværksætterpolitik i den forestående valgkamp. Jeg vil væk fra diskussionerne om antallet af pædagoger i institutionerne og nødvendigheden af flere sygeplejersker på hospitalerne og tale om, hvordan vi sikrer nye virksomheder, arbejdspladser og bæredygtig vækst. Jeg vil tale om hjælp til selvhjælp i yderområderne og ikke om ny alibi- og afladspolitik.

Vi vil i Dansk Iværksætter Forening holde øje med falske løfter og forkerte løsninger – også efter valget, hvor virkeligheden sætter ind.  

Godt valg derude!