Når du lejer et lejemål (specielt ved erhvervsleje), så skal man være meget opmærksom på hvad lejekontrakten siger. Det kan være meget bebyrdende krav i sådan en kontrakt, som kan koste dyrt – Specielt når man skal fraflytte lejemålet.

Hvad skal du være opmærksom på inden du fraflytter?

Du skal som sagt læse lejekontrakten grundigt igennem – Specielt i erhvervslejekontrakter skal man være særlig opmærksom på lejekontraktens § 11. Det er her, hvor man aftaler ting som pålægger lejer flere forpligtelser og færre rettigheder.

Det kan være en god ide at læse afsnittet med vedligeholdelse grundigt igennem, da man ofte overtager det meste af vedligeholdelsespligt for lejemålet og dette kan være meget bekosteligt. Ligeledes kan der her aftales, om lejemålet er uopsigeligt for en vis periode. Det er meget normalt at man aftaler en uopsigelighedsperiode i erhvervslejekontrakter. Det er normalt sat til 2 år.

Ligeledes kan der være meget skrappe regler for hvordan lejemålet må bruges – og om du må fremleje dele af det videre. Ofte ser vi denne problemstilling i tilfælde, hvor lejemålet pludselig bruges til eksempelvis frisør og neglesalon. Man skal derfor have styr på denne del fra start.

Hvad skal du være opmærksom når du er flyttet ind?

Når du er flyttet ind i lejemålet, så kan det være en god ide, at få styr på reglerne med huslejestigninger. Ofte kan det være en god ide at tjekke husleje (

Tjek husleje

) og have styr på de årlige huslejestigninger. Det kan pludselig blive et dyrere lejemål end man havde regnet med.

Ligeledes skal man huske at tage højde for ens vedligeholdelsespligt, så dette ikke kommer bag på en og koster dyrt ved en fraflytning. Det kan være en rigtig god ide at tage billeder af lejemålet ved indflytning, så du ikke får skylden for skader, som allerede var der ved indflytning.