Alkoholbehandling og misbrugsbehandling

Brug for alkoholbehandling eller misbrugsbehandling? Så kan Alfa København hjælpe.

Vi tilbyder

  • Ambulant behandling – hos os eller i eget hjem
  • Dagbehandling – hos os alle hverdage
  • Udgående behandling – Der hvor du er
  • Botilbud – 5 værelser tæt på Sølvtorvet
  • Døgnbehandling – I Fredensborg

Ambulant behandling

Bryd silotænkningen og tilbyd borgeren en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling, ambulant misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, så du lettere kommer i gang med den terapeutiske behandling.

Anonym ambulant alkoholbehandling er gratis og kræver ikke henvisning fra kommunen. Du kan starte nu og her, og gå på arbejde samtidigt.

Ambulant misbrugsbehandling kræver henvisning fra forsikring, Kommune eller at man selv betaler. Der er frit valg af ambulant misbrugsbehandling, så det er muligt at tilvælge Alfa København, hvis man har fået et behandlingstilbud.

 

Dagbehandling

For at komme i den mere intensive dagbehandling kræver det at man henvender sig til kommunen for visitation, udnytter sin sundhedsforsikring eller selvfinansierer behandlingsforløbet.

 

Behandling i eget hjem

Vi tilbyder individuelle forløb der kan hjælpe borgeren på borgerens præmisser. Dette kan foregå i eget hjem eller på udvalgte mødesteder. Denne løsning er effektiv til borgere der ikke kan eller ønsker at benytte de sædvanlige behandlingstilbud.

 

Botilbud

Vores botilbud er beliggende tæt på Østre Anlæg i København. Dette tilbud kan benyttes hvis man af en eller anden grund ikke kan benytte sin egen bolig på nuværende tidspunkt. Tilbuddet skal benyttes sammen med mindst et af de andre tilbud i Alfa København.

 

Døgnbehandling

Vores tætte samarbejde med døgnbehandlingen Alfa Fredensborg gør at vi kan hjælpe med skræddersyede forløb som inkluderer både døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

 

Grundlæggende

Det grundlæggende princip i behandling er at hjælpe borgeren til afklare egne værdier, opbygge evnen til at reflektere og (gen)skabe sunde relationer. Vi anser misbruget som et symptom på underliggende problemstillinger, og når disse afhjælpes vil borgerens følelsesmæssige fundament og refleksionsformåen være tilstrækkeligt til at opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler. Det er ofte nødvendigt med behandling hvis du kan kende meget af det du læser her på siden.

 

Vi tilbyder behandling

Behandling for alkoholmisbrug og behandling for stofmisbrug. Alfa København modtager borgere som kan være socialt udsatte og er 18 år eller derover, med misbrugsproblemer og evt. andre psykologiske/psykiske udfordringer kan visiteres efter SEL §101, SEL §107 og SUL §141. Vi tilbyder også matrikelløs ambulant behandling i hjemmet eller på aftalte mødesteder.

Deres udfordringer kan være angst, ensomhed, depression, vrede, emotionel ustabilitet, kriminalitet, stress, sociale udfordringer, dårlig eller mangelfuld skolegang, dårlig arbejdsmarkedstilknytning og dårlig sundhedstilstand.