Verden over prøver virksomheder og iværksættere at knække koden for at skabe ny forretning, som også bidrager til indfrielsen af Verdensmålene. Dette skyldes, at forretningsmæssig succes i stigende grad hænger sammen med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Nye partnerskaber og et fokus på innovation kan være vejen frem. Med SDG Accelerator, et nyt innovationsprogram skabt af FN’s Udviklingsprogram (UNDP), forsøger vi at gøre netop dette.

Af Stine Kirstein Junge, leder af SDG Accelerator, UNDP

I 2015 vedtog ikke mindre end 193 lande en fælles plan for verdens fremtid. En plan indeholdende 17 Verdensmål, der formulerer verdens største sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, der samtidig også er en formulering af verdens mest udækkede behov. Det er her, der er brug for løsninger. Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er således formaliseret, konkretiseret og øget i hele verden.

Det skaber nogle enestående muligheder for virksomheder og entreprenører – muligheder, der dog kræver langsyn, risikovillighed og målrettede indsatser for at blive grebet. Danske virksomheder og iværksættere får ild i øjnene, når de hører ordet Verdensmålene, men der er samtidig mange udfordringer, hvis man vil omsætte målene til konkrete handlinger og bruge dem i ny forretningsudvikling. Udfordringerne er især store hos små og mellemstore virksomheder, der ikke altid har kapacitet og ressourcer til at hoppe med på verdensmålsrejsen. Så hvordan kan vi hjælpe dem i gang og give dem et skub i den rigtige retning?

Innovation som løftestang for bæredygtighed

Et oplagt sted at starte er i arbejdet med innovation i virksomhederne. UNDP har med støtte fra Industriens Fond skabt SDG Accelerator, der skal hjælpe en række små og mellemstore danske industrivirksomheder med at skabe innovativ forretning i regi af Verdensmålene og vise, at Verdensmål rimer på kommerciel succes. SDG Accelerator anvender bæredygtig innovation som løftestang til at åbne dørene for en bredere forståelse af, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed lokalt og globalt. De konkrete forretningsplaner og business cases, som kommer ud af programmet, skal bruges til at inspirere andre virksomheder til at gå samme vej både i Danmark og andre lande. Og budskabet bliver – som i den klassiske fortælling om forskellen på at hugge sten og være med til at bygge en katedral – kun stærkere  hvis man kan fortælle historien om sin indsats inden for rammen af verdens fælles plan, Verdensmålene.

Fra børnesko i Herlev til fiskefoder i Nigeria

Virksomhedernes innovationer i programmet spænder vidt. I Herlev forfølger det danske skomærke, ANGULUS, bæredygtighed gennem en ny cirkulær model, ANGULUS CIRCLE, hvor deres kvalitetsbørnesko i fremtiden skal kunne genanvendes op til seks gange.

Virksomheden E.ON arbejder med at omstille varmeanlæg i boligområder til 100 procent ren energi ved blandt andet at anvende varmepumper kombineret med andre grønne energiteknologier. Varmepumper er en bæredygtig løsning, da de ikke udleder nogen drivhusgasser til atmosfæren og ikke bidrager til partikelforureningen.

Virksomheden Plastix er gået sammen i et offentligt-privat partnerskab med nye partnere for at skabe en ny cirkulær model for genanvendelse af hård plast, der ikke genanvendes i Danmark i dag.

Fiskefodervirksomheden, Aller Aqua, udvikler en ny uddannelsesløsning, der via en app skal hjælpe nigerianske fiskeopdrættere med at effektivisere deres opdræt til gavn for miljø, fødevaresikkerhed og vækst.

Ved at fokusere på at finde de enkelte virksomheders potentiale og operationalisere Verdensmålene i konkrete innovationer kan danske virksomheder få en lille bid af de over 12 billioner amerikanske dollars, som man ifølge The Sustainable Development Commission mener, at Verdensmålene åbner muligheder for og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling.

Det kræver en holdindsats – og vi har brug for dig

Denne ambitiøse plan kan hverken FN, stater, civilsamfund, investorer, iværksættere eller virksomheder løfte alene. Det kræver en holdindsats med nye partnerskaber på tværs af eksisterende sektorsiloer.

Med SDG Accelerator kombinerer vi UNDP’s globale netværk og dybe indsigt i de udfordringer, som målene beskriver med faciliterings- og rådgivningskompetence fra Monitor Deloitte og virksomheders agilitet, innovation og købmandskab.

Der er ikke længere et modsætningsforhold mellem at drive forretning og at bidrage til en bedre verden og håbet er naturligvis, at SDG Accelerator kan omsætte lysten og de gode intentioner til succesfuld og målrettet handling. Jo flere der kommer med på vognen, desto større er sandsynligheden for, at Verdensmålene bliver indfriet til gavn for alle.

Læs mere om SDG Accelerator på vores hjemmeside sdg-accelerator.org, hvor du lige nu kan ansøge om at komme med i 2019.