Af Robert Reading, direktør hos CompuMark

Folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab den 23. juni 2016, som startede den britiske skilsmisse, har i den grad påvirket erhvervslivet og økonomien. Og effekten af afstemningen og de efterfølgende “skilsmissesager” har ikke kun påvirket Europa. Brexit synes at påvirke alle. Selvom mange af virkningerne er langsigtede og endnu ikke er fuldt ud defineret, kan der allerede ses bivirkninger af Brexit. De er begyndt at filtrere gennem de britiske og europæiske lande og berører alle områder fra handel til rejse. Og det intellektuelle ejendomsmarked er ingen undtagelse.

Mens nogle industrier, som fx detailhandlen, hurtigt har kunnet mærke effekten af afstemningen (med prisstigninger fra den ene dag til den anden), har andre brancher været langsommere om at acceptere de ændringer, der kan komme. I øjeblikket er enhver virksomhed, der ønsker at drive og beskytte deres interesser i Storbritannien, EU eller begge, nødt til at indsende en varemærkeansøgning til European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Men det vil ændre sig i fremtiden.

Selvom der er udarbejdet et udkast til retningslinjer efter Brexit, er det slet ikke sikkert, hvad der kommer til at ske, når UK og EU skilles. Det står imidlertid helt klart, at Brexit allerede påvirker tilgangen til varemærkeansøgnings-processer. Det har tidligere været relativt enkelt – alle organisationer har skulle indsende en EUIPO-ansøgning for at kunne sikre, at deres mærke var dækket i de 28 EU-lande. Organisationer er nu blevet opfordret til at vente og se, men mange mærker ændrer allerede deres tilgang. I stedet for blot at indgive en EUIPO-ansøgning, indgiver de også en ansøgning om det samme mærke i Storbritannien – en tilgang, der ser ud til at blive nødvendig efter Brexit, og som måske er en god idé at ty til allerede nu for at sikre sig mod forvirring i fremtiden.

Tilgangen møder opbakning af flere CompuMark-undersøgelser, der blandt andet viser, at der er sket en stigning på 20 procent i britiske varemærkeansøgninger siden den britiske folkeafstemningen i 2016. Der er også sket en signifikant stigning i de gennemsnitlige månedlige ansøgertal, der er steget fra 4.538 til 5.567 – en stigning på mere end 30 per dag. Ser vi på USA-baserede ansøgninger om britiske varemærker, er stigningen endnu mere bemærkelsesværdig, idet det gennemsnitlige antal månedlige ansøgninger er steget fra 104 til 261 – en stigning på 150 procent. Omvendt har Brexit-afstemningen betydet et markant fald i antallet af ansøgninger fra britisk baserede ansøgninger om EU-varemærker, hvor det månedlige gennemsnit er faldet fra 933 til 766, hvilket er et fald på 18 procent.

Varemærkegrundlag er vigtigere end nogensinde før
Hvordan varemærke-miljøet vil se ud efter Brexit er åbent for fortolkning, men der er stor sandsynlighed for, at vi fra marts 2019 skal behandle varemærkeansøgninger på næsten samme vis som i Schweiz eller Norge, der er en del af det kontinentale Europa, men ikke en del af EU-klubben. Og det kommer til at betyde markant mere arbejde og øgede omkostninger for varemærkefagfolk, der fx skal indsende to ansøgninger i stedet for blot en enkelt. Post-Brexit vil der være behov for at indføre en strategi, der behandler EU- og UK-varemærker separat for at sikre, at den korrekte brandbeskyttelses- og håndhævelsespolitik er på plads.

Med usikkerhed om den nøjagtige fremtid for afventende EU-varemærkeansøgmninger- og aflysningsprocedurer – vil fundamentet for søgning, godkendelse og brand-overvågning være endnu vigtigere. Brand-ejere bør overveje værdien af omhyggelig brand-overvågning for at maksimere chancen for, at deres EU-varemærkeansøgninger bliver accepteret og registreret inden udgangen af overgangsperioden den 31. december 2020, da registrerede EU-varemærker og afventende ansøgninger vil blive behandlet anderledes til den tid.

At opnå en passende juridisk rådgivning fra varemærkeadvokater er også afgørende i et hurtigt skiftende landskab. Dette er især vigtigt, da varemærke-kompleksiteten kun vil stige i takt med, at vi nærmer os den britiske skilsmisse. Brand-ejere skal stole på råd fra fagfolk inden for branchen, som er dygtige nok til at forstå ændringerne og Brexit-virkningen på varemærkeansøgninger.