_MG_4237-5

300 danske iværksættere har fået lån fra Vækstfonden

I Danmark etableres der årligt ca. 30.000 virksomheder, hvoraf kun lidt over halvdelen overlever de første tre år. Men hvad er afgørende for, at iværksættervirksomhederne klarer sig godt? Det peger Vækstfonden nu på, på baggrund af en analyse af de virksomheder, fonden har finansieret.

Vækstfonden har siden 2014 kunnet finansiere nystartede virksomheder med et særligt lån til iværksættere. I dag har mere end 300 iværksættervirksomheder benyttet sig af muligheden og fået en samlet lånefinansiering for over 1 mia. kr. Fra porteføljen er iværksættervirksomheder kan man se, at de unge virksomheder skal komme hurtigt ud på markedet og få gang i en omsætning, fremfor at bruge lange perioder på at udvikle produktet. ”Det lyder indlysende, at iværksættere, der hurtigt får en omsætning, også klarer sig godt. Men det er faktisk en vigtig pointe til dem, at de skal hurtigt ud på markedet for at få testet produktet og få feedbacken fra de første kunder, i stedet for at blive længe i laboratoriet og forfine produktet,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Fra Vækstfondens analyse står det desuden klart, at ledelseskraften er afgørende. De iværksættere, der tidligere har prøvet at starte en virksomhed op, klarer sig bedre. ”Erfaring betyder meget, når du starter op. Vi ser hos iværksættervirksomhederne – ligesom hos store og etablerede virksomheder – at ledelseskraften er uhyre vigtig. Hvis du har prøvet at starte en virksomhed op før, kender du mange af faldgruberne, og tør måske også satse mere. Det skal selvsagt ikke være hovedløst, men der er ikke grund til at være så bange for at begå fejl undervejs. Fejltrinene kan også være en værdifuld læring,” siger Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden.

Icebreaker får sparring fra branchefolk
En anden pointe fra analysen er, at en bestyrelse med relevant brancheerfaring hjælper til, at virksomheden får succes. En af de virksomheder, der netop har nydt godt af en bestyrelse med brancheerfaring, er den aalborgensiske virksomhed Icebreaker Nordic. Founder og CEO i Icebreaker Kim Jensen har udviklet en patenteret teknologi, der gør det hurtigt og let at lave isterninger.

For at få de bedste forudsætninger for at udvikle et produkt til et så veletableret marked, er ledelsen gået specifikt efter en bestyrelse med brancheerfaring. ”Vi startede med at kortlægge, hvilke kompetencer vi ønske- de i vores bestyrelse. Det gjorde vi for at have vores ’største kritikere på tætteste hold’ så at sige. Med en erfaren bestyrelse har vi netop fået den modspiller, der gør, at vi får en god indsigt i, hvilke udfordringer vi kan møde undervejs,” forklarer Kim Jensen.

En af de konkrete udfordringer, bestyrelsen har kunnet give råd og vejledning om, var at etablere partnerskaber med detailbranchen. ”Når man kommer ind fra sidelinjen og skal sælge et nyt ukendt produkt, så er du nødt til at overbevise detailbranchen om, hvorfor Icebreaker er værd at satse på. Her har vores bestyrelse haft en markedsindsigt, der har givet os de rigtige argumenter for, hvorfor de skal til at sælge Icebreakers,” siger Kim Jensen. Innovationsmiljøet, Borean Innovation, troede så meget på projektet, at de i 2015 blev medinvestor i Icebreaker Nordic og samtidig indtog formandsstolen i bestyrelsen. Og senere fik virksomheden med et iværksætterlån fra Vækstfonden den afgørende finansiering til at lancere deres første isterningemaskine på det danske marked i november 2017.

Fakta
Ca. 30.000 virksomheder etableres hvert år i Danmark. Kun omtrent halvdelene af alle nystartede virksomheder eksisterer efter tre år. Vækstfonden introducerede et Vækstlån til iværksættere i 2014 og har siden finansieret 301 iværksættervirksomheder med lån for over 1 mia. kr. At få tilstrækkelig bankfinansiering kan være en udfordring for nystartede virksomheder. Iværksætteres korte historik kan betyde, at de ikke har sikkerheder nok til at opnå almindelig bankfinansiering, så de kan accelerere væksten i virksomheden. Vækstfonden er derfor en mulighed, som kan hjælpe iværksætteren videre ved at reducere bankens risiko ved at finansiere den nye virksomhed. Vækstlån til iværksættere er et supplement til iværksætte- rens øvrige finansiering. En forudsætning for lånet er, at iværksætteren opnår mindst 50 procent privat medfinansiering. Vækstfondens iværksætterportefølje 2014-2017 er spredt i hele landet. 10 procent i Nordjylland, 25 procent i Midtjylland, 16 procent i Syddanmark, 6 procent på Sjælland og 43 procent i Hovedstadsområdet.

OM VÆKSTFONDEN: Vækstfonden er statens finansieringsfond. Det er en uafhængig fond, der arbejder for at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder. Fonden medvirker til at skabe flere nye vækst- virksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Vækstfonden hjælper nystartede virksomheder, som allerede har en fornuftig omsætning og skal bruge mere finansiering til at accelerere væk- sten, end banken kan stille med. Vi samarbejder med din bank og måske revisor om at sammen- sætte den mest optimale løsning for dig. 

Del indlægget