iværksættersucces

Gør nordjysk iværksættersucces landsdækkende

Når ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet er vejen stort set ensrettet mod et lønmodtagerjob. Men det er alt for ensidigt, mener landets største a-kasse for selvstændige, der opfordrer politikerne til at lade sig inspirere af nordjysk forsøg og gøre iværksætteri på dagpenge muligt over hele landet.

Netop nu forhandler partierne på Christiansborg om at forbedre og forenkle den aktive beskæftigelsespolitik. Her vil det være oplagt at gøre op med den traditionelle lønmodtagertænkning og åbne for, at ledige med visionære iværksætterplaner får mulighed for at starte egen virksomhed op på dagpenge, foreslår Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase og næstformand for Dansk Iværksætter Forening (DIF).

”Målet med en aktiv beskæftigelsesindsats må være, at ledige igen og gerne så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Alligevel er fokus i dag ensidigt på at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet som lønmodtagere. Dermed går samfundet glip af en masse gode ideer, der kunne blive til bæredygtige forretninger. Interessen er stor. Konkret peger hver tredje dagpengemodtager ifølge vores analyser på, at beskæftigelsesindsatsen bør tilrettelægges, så ledige kan vælge forløb, der ruster dem til iværksætteri,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Sæt iværksætterdrømmen fri
At der er andre muligheder for at komme ud af ledighed end et traditionelt lønmodtagerjob, viser erfaringerne fra Nordjylland med to forsøgsordninger, hvor dagpengemodtagere har fået mulighed for at starte egen virksomhed. Her er 20 ledige pt. i gang med at virkeliggøre deres iværksætterdrøm med hjælp fra Væksthus Nordjylland, der står for projektet i samarbejde med blandt andet Aalborg Kommune. Opskriften er skræddersyede startup-forløb, hvor de deltagende dagpengemodtagere fritages for rådighedsforpligtelsen.

”Dermed undgår de at spilde tid med at søge job, de ikke ønsker, endsige forstyrre virksomhederne med useriøse ansøgninger. Til gengæld skal der løbende følges op på de lediges plan for etablering af iværksættervirksomhed for at sikre, at de bliver i stand til at forsørge sig selv gennem deres nyetablerede virksomhed. Med den rette rådgivning, sparring og støtte er der gode muligheder for, at iværksætterdrømmen kan blive en levevej,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

I forbindelse med ledighed overvejer mange et karriereskift, og op mod hver fjerde iværksættervirksomhed opstår af behovet for at få et job, viser en undersøgelse fra Deloitte.

”Men formentlig kunne endnu flere virksomheder blive levedygtige, hvis vi gav ledige iværksætterspirer mulighed for at koncentrere sig om at få deres forretning op at stå i stedet for, at de partout skal gå lønmodtagervejen. Omvendt er det også vigtigt at undgå uretmæssigt brug af ordningen. Det skal ikke være en genvej til at åbne den pizzabar, der var blevet en realitet under alle omstændigheder. Missionen er at gøre ledige selvforsørgende og skaffe nye private arbejdspladser,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Nærig til god ide
Springet fra dagpengemodtager til succesfuld iværksætter ser lovende ud for blandt andre Anders Løcke, Aalborg, hvis mål er at bringe rent vand til Afrika. Sammen med en medstuderende på Arkitektur og Design på Aalborg Universitet har han udviklet en fire liters plastikpose SolarSack, som renser vand ved hjælp af solens varme og UV-stråler. For en pris på blot 15 kroner kan posen, der er udviklet i samarbejde med lokalbefolkningen i Uganda og Kenya, rense ca. 600 liter drikkevand. Forhåbentlig kan SolarSack både sikre Anders Løcke en fremtid som selvforsørgende selvstændig erhvervsdrivende og nødlidende verden over adgang til rent vand. Alene i Østafrika mangler 47 millioner mennesker adgang til rent drikkevand, og 80 procent af alle sygdomme i regionen skyldes dårlige vand-og sanitetsforhold.

”Særligt for mange unge, der har taget en lang uddannelse og sidder inde med stærke kompetencer, er iværksættervejen attråværdig, og Danmark har brug for den virkelyst og iderigdom, iværksætterne bidrager med. Derfor bør tilgangen til at starte virksomhed som ledig liberaliseres uden, at det går ud over konkurrencen,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Lysten driver værket
Der er mange grunde til at blive selvstændig. Udsigten til fleksible arbejdstimer, mere spændende opgaver og følelsen af at skabe sit eget, driver mange. Initiativ og kreativitet skaber udvikling og bør påskønnes, pointerer a-kassedirektøren.

”Det betyder langtfra, at vi alle skal være iværksættere. Heller ikke, hvis vi bliver ramt af ledighed. Men vi bør skabe plads, rammer og legitimitet for de, der har motivationen og evnerne til at tage springet,” siger Karsten Mølgaard.

Ganske vist kan ledige med en iværksætter i maven starte virksomhed og få dagpenge samtidig. Men restriktive regler gør det svært. Eksempelvis skal man stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at alt arbejde med egen virksomhed skal kunne foregå uden for normal arbejdstid – det vil sige efter klokken 17 og i weekenderne.

Flere veje til selvforsørgelse
Senere i år træder et nyt dagpengesystem for selvstændige og freelancere i kraft, hvilket åbner mulighed for, at ledige på dagpenge kan have en bibeskæftigelse, som de på sigt ønsker at gøre til deres hovedbeskæftigelse, men kun på betingelse af, at den selvstændige sideløbende med virksomheden kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Det er gammeldags og nedbrydende for samfundet at straffe dagpengemodtagere, der har ideen og lysten til at springe ud som iværksættere ved at tage dagpengene fra dem. Det nordjyske forsøg viser, at iværksætteri på dagpenge er en farbar vej til selvforsørgelse,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Samtidig skaber det nye arbejdspladser. Således beskæftiger en af deltagerne, nu 30-årige Jonas Byrresen, Aalborg, der var med i forsøgsordningen i 2013, i dag ca. 15 medarbejdere med udvikling af spil i virksomheden Bedtime Games. En væsentlig forklaring på succesen for Jonas Byrresen var netop, at han og de øvrige omkring 70 deltagere blev fritaget for jobsøgning og dermed rådighedsforpligtelsen.

Erfaringer et godt afsæt
Samtidig blev fokus i det 40 ugers forløb, de ledige iværksætterspirer gennemgik, at de blev flyttet fra konkret jobsøgning til individuel rådgivning om forretningsplan med mere. Ved projektets afslutning havde iværksætterideen givet beskæftigelse til over halvdelen af de deltagende. 30 ledige havde oprettet CVR-nummer og drev selvstændig virksomhed, mens yderligere 10 var blevet fastansat på grundlag af deres projektidé.

”Ofte udspringer iværksætteridéer, som de ledige arbejder med, af erfaringer, de har med sig fra deres tidligere beskæftigelse. Det er et godt udgangspunkt. Rockwool Fondens Forskningsenhed har vist, at det bedste afsæt for at klare sig godt som iværksætter er at starte en ny virksomhed inden for den branche, man tidligere har været ansat i,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

I de såkaldte spin-off virksomheder er der langt højere produktivitet, pointerer han:

”Derfor giver det god mening, at personer med uddannelse og erfaring og en god idé inden for et arbejdsområde får mulighed for at prøve dette af som en levevej og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i samfundet. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være”.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk