ASE billede

Glade ansatte er effektive medarbejdere

Hvordan har din dag været?

Sådan lyder spørgsmålet ofte ved middagsbordet, når familien mødes over frikadellerne. For mange afhænger svaret af, hvordan forholdet til chefen og kollegerne på jobbet er. Om dagen har været god eller mindre god afgøres ikke mindst af samspillet mellem chef og medarbejder. 

Rundt regnet bruger vi en tredjedel af døgnets timer på jobbet, mens de øvrige seksten timer er ligeligt fordelt mellem søvn og fritid. At der er en god balance mellem de tre områder er helt afgørende for vores trivsel. Uanset om vi er chefer eller medarbejdere.

Derfor er det en god øvelse som leder at forestille sig selv bænket hjemme hos sine ansatte og høre deres svar. Glæden ved at gå på arbejde og trivslen på arbejdspladsen er typisk tæt forbundet med ledelsens og dermed din måde at agere i forhold til medarbejdere.

Lyder svaret, at ”det har været en møgdag på arbejdet”, er der grund til at stoppe op og lytte. Medarbejderens beskrivelse af sin dag kan være vigtig information, som måske kan være med til på flere fronter at forbedre hverdagen for den enkelte og effektiviteten i virksomheden.  

Sammenhængen mellem arbejdsglæden og den indsats, der bliver lagt for dagen, er stor. Afspejler et negativt svar en mere generel tendens, er der grund til at reagere i respekt for pågældende medarbejder og dennes velbefindende. Men også af hensyn til virksomheden. Dårlig trivsel betyder, at medarbejderen med stor sandsynlighed ikke yder sit bedste og dermed tabes kostbare ressourcer. Med andre ord er arbejdsglæden vigtig. Også for forretningen.

Heldigvis er mulighederne for at højne trivslen på arbejdspladsen mange. Og de mest effektive er faktisk gratis og nemme at praktisere, når behovet er identificeret: Påskønnes den enkeltes indsats, stiger arbejdsglæden. At højne engagementet handler langt hen ad vejen om at være til stede – fysisk og mentalt – og om at støtte og opmuntre medarbejderen eksempelvis ved at fremhæve opgaver, som er løst særlig godt.

Men først og fremmest gavner det motivationen og selvtilliden, hvis medarbejderne oplever en leder, der viser ægte interesse for dem og de opgaver, de løser. Her er en vigtig pointe, at alle tre gange otte timer skal fungere. Er der udfordringer på hjemmefronten, påvirker det den enkelte de øvrige af døgnets timer. Også når de er på arbejde. Som leder er det derfor nødvendigt, at du forstår og giver plads til, at familielivet også er vigtigt. 

Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at medarbejdere er forskellige og skal ledes forskelligt alt efter, hvilke situationer de er i, og hvilke opgaver de får.

 

Gode råd i forhold til hjælp og støtte

  • Vær oprigtig interesseret i dine medarbejderes trivsel
  • Vær opmærksom på at få afstemt med medarbejderen, hvilket behov der er for ledelse.
  • Ledelsesbehovet kan variere fra opgave til opgave; nogle opgaver kræver ingen hjælp – andre meget.
  • Behovet for ledelse kan ændre sig, så vær konstant opmærksom på medarbejderens behov.

Del indlægget