KOM GODT I GANG MED DIN VIRKSOMHED!

Når man driver virksomhed, vil man oftest hellere fokusere på at komme ud over rampen end at bruge tiden på papirarbejde. Områder som jura, skat, revision og forsikring er dog en væsentlig del af at drive virksomhed, selvom disse emner en gang i mellem kan give andledning til panderynker hos iværksættere. Vi vil derfor gerne tilbyde muligheden for at få styr på de grundlæggende spørgsmål, der melder sig i forbindelse med at drive virksomhed.

Glitnr inviterer i samarbejde med Beierholm Revision og Din Forsikringsmægler til startup workshop med mulighed for faglig sparring indenfor de væsentligste områder, der er forbundet med at drive virksomhed.

SKAT, JURA, FORSIKRING & FORRETNINGSUDVIKLING

Denne aften vil der være mulighed for at rådføre sig med eksperter indenfor forretningsudvkling samt de aspekter, der er forbundet hermed. Hvad enten du har behov for hjælp til, hvordan en ejeraftale udfærdiges, hvordan man bogfører korrekt, eller hvilke forsikringer, der er påkrævet som led i dit erhvev, så har du her muligheden for at blive klogere på de praktiske detaljer.

Har du spørgsmål eller er du nysgerrig på, hvad investorer lægger vægt på i forbindelse med investeringer, så har du mulighed for at tale med business angel, Thomas Marschall, som deler ud af erfaringer og gode råd.

HVOR OG HVORNÅR?

Arrangementet afholdes på Rainmaking Loft, der ligger på Holmen i København. Rainmaking Loft huser mere end 60 innovative startups. Har du tanker om, at indgå i et kontorfællesskab, kan du derfor få et indblik i, hvordan det er at være en del af et af nordens bedste co-working spaces.

Arrangementet foregår d. 21. marts 2018 kl. 16:30 – 19:00

Arrangementet er åbent for alle, der har brug for hjælp og faglig sparring i forbindelse med deres iværksættereventyr. Der er 120 pladser.

Har du brug for hjælp til et område, der ikke er repræsenteret ved arrangementet, så sig endelig til, og vi vil se, hvad vi kan gøre.

TILMELDNING

Hvis du gerne vil tilmelde dig arrangementet, skal du registrere dig på følgende link: https://mailchi.mp/a1b8dcda7305/startup-event

Har du nogen spørgsmål i relation til arrangementet, kan du henvise dem til Martin Kleist på mk@glitnr.com

———————————————-

GET YOUR STARTUP OFF THE GROUND!

When doing business, one would rather focus on getting the business off the ground than spending time on paperwork. However, areas such as law, tax, auditing, and insurance are a significant part of doing business, although in some cases these problems can cause frustration for entrepreneurs. Therefore, we would like to offer aspiring entrepreneurs the opportunity to master the basics when it comes to getting your business safely off the ground.

LAW, INSURANCE, TAX & BUSINESS DEVELOPMENT

Glitnr is hosting a startup workshop with the possibility of getting professional advice on the most important areas associated with a business venture. The workshop is held in collaboration with Beierholm Revision & Din Forsikringsmægler.

The evening will offer the opportunity to consult with experts in business development as well as the aspects associated with it. Whether you need help drafting a shareholders agreement, how to do bookkeeping, or what insurances you need as part of your business, you now have the opportunity to become more aware of the practical details.

If you have questions or are you curious about what investors are focusing on in the process of an investment, you will have the opportunity to talk to business angel, Thomas Marschall, who shares experiences and advice.

WHEN AND WHERE

The event takes place at Rainmaking Loft, located at Holmen in Copenhagen. Rainmaking Loft houses more than 60 innovative startups, so if you have thoughts about joining a co-working space, you can also get a taste of the vibe at the best co-working space in the Nordics.

The event takes place on March 21, 4:30 pm – 7:00 pm

HOW TO SIGN UP

The event is open to anyone who needs help and professional advice in relation to their entrepreneurial venture. There are 120 seats available.

If you need help with an area that is not represented at the event, then let us know and we might be able to suit your need.

HOW TO REGISTER

If you would like to sign up for the event, please register at the following link: https://mailchi.mp/a1b8dcda7305/startup-event

Do you have any questions related to the event, you can refer them to Martin Kleist at mk@glitnr.com