Jeg vil gerne fortælle jer lidt om vores finansielle økosystem, der er banebrydende og helt unikt her i Danmark.

Gratis vidensdeling sikrer alle en større grad af succes.

Aktieporteføljens kerne udgøres af vores store online community på Facebook.

Her mødes over 40.000 private investorer, erhvervsfolk, journalister og andre finansielt interesserede. Vi mødes over diskussioner om aktier, virksomheder, markeder, politik og, kort sagt, alt der er relevant for en dybdegående forståelse af væsentlige aspekter ved det finansielle marked.

Vi deler nyhedsartikler, nyheder, observationer, spørgsmål og synspunkter med hinanden.

Fælles for os alle som medlemmer af Aktieporteføljens Facebookgruppe er, at vi har tiltro til den åbne, saglige dialog og sætter stor pris på åben vidensdeling i et mangfoldigt miljø.

Som medlem får man mulighed for at:

Tilegne sig eller fordybe sin viden.
Dele og modtage tips, tricks & gode råd – i et åbent og kritisk miljø.

Holde sig opdateret på nyheder, trends og vigtige finansielle hændelser på lokalt, regional eller individuelt niveau, samt være informeret om hvordan investorer forholder sig til din virksomhed.

En platform til direkte dialog med ledende erhvervsfolk og repræsentanter fra spændende virksomheder (afholdt live Q & A’s med Columbus,Rovsing,A1M Pharma,Nuevolution,Saniona mm) 29 sep havde vi Klaus CEO SimCorp på besøg til live Q & A.

Har ovenstående information vakt din interesse så skal du være velkommen indenfor til godt selskab og spændende debatter om fremtidens teknologier og aktier.

https://www.facebook.com/groups/aktieportefoljen/

Du må endelig dele viden om AP med dit netværk, så vi står stærkest muligt i vores forhandlinger om bedre vilkår for AP’s medlemmer.