lene_sheila_gjoerup_banner

Bliver passionerede iværksættere ramt af stress?

Stress er måske ikke ligefrem synonymt med en flyvende start som iværksætter. Men iværksættere bliver også ramt af stress. Så er det sagt. I hoved  staden døjer 173.000 mennesker med mental stress,  og WHO antager, at vi i 2020 vil se cirka  52 pct. stå af arbejdsmarkedet grundet stressrelaterede problemstillinger.

Jeg har gennem et par år nu, i Københavns Erhvervsservice, rådgivet iværksættere i erhvervspsykologiske spørgsmål som blandt andet omhandler håndtering af krydspres, stress og hårde prioriteringer. Jeg ser desværre ofte, at iværksættere i for høj grad nedprioriterer sig selv. Hvis man skal lykkes som iværksætter, er det en forudsætning at kunne passe på work­life­balance. Både hos sig selv og hos sine kolleger og mediværksættere – ellers er det min erfaring, at det kan gå grueligt galt.

Jeg vil gerne slå fast, at stress i dag ikke er en sygdom, men en tilstand og et advarselssignal fra kroppen om, at der er noget helt galt – man kan anse kroppen, metaforisk set, som en brandalarm. Jeg har bogstaveligt talt i min praksis set store stærke mænd og kvinder gå helt i sort og være opløst af gråd. Så det er ikke for sjov, at jeg tillader mig at råbe op om forebyggelse. Særligt i familieejede virksomheder, i iværksættermiljøet og i vækstvirksomheder, hvor ting går ekstra stærkt, er man hårdest ramt og er mest sårbar over for,   at stress bider sig fast.

Det koster
Det koster dyrt at lade stå til og ikke tage action. En hyring og fyring koster nemt op imod 1 mio. kr., og for én chefstilling af betydning kan beløbet snildt snige sig op på 3­4 mio. kr. Det kan på alle måder betale sig at have blikket rettet mod psykisk sundhed, forebyggelse og god trivsel. Ikke kun for din egen skyld, men også af

hensyn til din bundlinje. Sundhedsøkonomer har regnet sig frem til, at for hver krone din virksomhed investerer i sundhedsfremme, opnår I en besparelse på bundlinjen på op mod 12 kr.

Men dette indlæg skal ikke kun handle om kolde tal og procenter. Det, der er interessant, er, hvordan vi strategisk forebygger stress, og hvordan du skaber en mentalt sund og robust virksomhed. Derfor vil jeg nu præsentere en 4­fasemodel, om hvorledes I helt lavpraktisk kan gribe sådan en proces an.

Faserne fungerer som en guidet strategi. I kan selvfølgelig have behov for undervejs at bevæge jer frem og tilbage mellem de forskellige faser. Rigtig god arbejdslyst!

Fire faser til at forebygge
1. Bliv den bedste til at spotte stress Ledelsen skal først og fremmest klædes på til at forstå og spotte signalerne ved stress – flere virksomheder har megen gavn af at lave et internt oplæg om, hvordan man kan spotte symptomer ved stress,  og hvordan man således kan forebygge det. Herved får ledelsen en fælles forståelse heraf og kan på den måde også holde en stresssygemelding for døren.

2. Skab overblik og kortlæg Skab overblik over, hvordan det står til med trivslen blandt medarbejderne. Den nyeste forskning viser nemlig, at stress smitter og også er socialt betinget. Derfor er det endnu vigtigere at forebygge. Her drejer det sig også om at vælge en metode og en samarbejdspartner, der kan bidrage til netop den indsigt,  I har brug for. Min erfaring er, at det kan gribes an på flere måder alt efter jeres behov.

3. Tag processen ved hånden På baggrund af fase 2 beslutter I jer så for, hvilke indsatsområder der vil være gode for jer. Det kan eksempelvis være gennem oplysning, dialogmøder og/eller implementering af trivselspolitikker. Her er det min erfaring også at få relevante nøglemedarbejdere og ledelsen med i de nye initiativer og gøre dem til en aktiv del i hverdagen, således at man ikke får skabt en dem­os­kultur.

4. Sig det højt og tal om det Vent ikke med at tale om det. Det er vigtigt, at I får fortalt den gode historie om, hvad I har gjort og ikke mindst hvorfor. Fortæl, hvordan en mental udluftning for jeres virksomhed har hjulpet på eksempelvis motivationen, kommunikationen og effektiviteten. Min erfaring er, at når virksomheder gør holdning til handling, smitter det af positivt.

Lene Sheila Gjørup er stifter og ejer af CopenPsyk. Lene er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og merkonom i HR og Ledelse, og hun har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder og iværksættere med at få god trivsel til at gå hånd i hånd med effektivitet og performancekrav. Lene har udviklet tre koncepter, der på hver sin måde skaber værdi og udbytte for virksomheden på dette område: HR­Ambulancen, Trivsels­Telefonen, Mental Wellness ­ Erhverv.

 

 

Del indlægget