Hvis du har en online butik, så er du selvfølgelig interesseret i at få langet nogle varer over disken. Jo flere varer des bedre, da flere salg jo har en tendens til at give dig en bedre bundlinje når det er tid til at gøre regnskabet op.

For at få langet nogle varer over disken, så skal din butik have nogle besøgende og det kan godt være et problem i takt med at konkurrencen på nettet er stadigt stigende. Det er ikke længere ligesom i gamle dage, hvor det var pærelet at ligge i toppen af side 1 på Google og købe annoncering til møglave priser.

I dag skal der andre midler til at få flere besøgende i butikken. Et af de bedste midler er efter min mening affiliate marketing, da denne type marketing kun koster din butik noget såfremt der bliver solgt noget. Dvs. at du i modsætning til stort set alle andre typer annoncering ikke skal bløde en eneste krone hvis der ikke bliver solgt noget!

Det er der mange butikker der er har fanget, så der er rigtig mange butikker der tilbyder et affiliate program gennem bureauer som fx. PartnerAds.

Tilgengæld er der rigtig mange butikker der ikke har fanget, at det også er en god at tilbyde et produktfeed sammen med affiliate programmet. Det kræver selvfølgelig lidt ekstra at tilbyde et produktfeed til ens affiliate partnere, men tilgengæld gør det at din butiks produkter kan markedsføres på prissammenligningssider.

Fordi der er relativt få butikker der har fanget muligheden for at tilbyde produktfeeds, så er konkurrencen på de fleste prissammenligningssider ikke så voldsom som den er på mange andre områder. Kigger du fx. på en sammenligningsside som Dream Models (parfume og makeup), så kan du se at der er flere parfumer som der kun føres af 2-3 butikker.

Det betyder at hvis din butik sælger en af disse parfumer, så kan du vha. et produktfeed optræde på siden i konkurrence med kun et par butikker – og kun betale for at optræde på siden hvis du rent faktisk får nogle salg ud af det!

Gratis markedsføring medmindre der bliver solgt noget er det efter min mening den bedste form for markedsføring, så jeg håber virkelig at der er flere butikker der vil begynde at tilbyde produktfeeds og derved sælge flere produkter.