Der er rigtig mange rådgivere på inkassomarkedet, der specielt rådgiver omkring, hvordan man selv kører rykkerproceduren, og først herefter overgiver sagen til et inkassobureau / advokatkontor.

Min erfaring er, at mindre selvstændige ikke bruger den tid dette kræver, hvorfor sagerne først havner på inkassobureauets bord, når de er flere måneder gamle. Det betyder ikke, at de ikke kan inddrives, men chancen for at inddrive gammel gæld falder i takt med kravets alder. Risikoen for at debitor er flyttet, eller at debitors forhold har ændret sig er også større, jo længere tid der går.

Da specielt de mindre krav får minimal opmærksomhed, har vi i vores inkassobureau valgt, at alle krav behandles ens, og efter princippet no-cure-no-pay. Vores koncept bygger på, at vi kører inddrivelsen allerede fra første rykker. Det betyder, at vi kan sikre at kravet ikke bliver gammelt inden det forfølges, plus det giver os mulighed for at rådgive vores klienter tidligt i forløbet, når vi ser et problem i faktura oplysningerne.

Det er nemlig sådan, at det er yderst vigtigt at fakturaen har de korrekte oplysninger, hvis ikke debitor skal kunne forplumre en eventuel retssag senere, ved at holde på, at der er lavet en dum procedurefejl allerede i starten. Her risikerer man at ende med en debitor, der kun accepterer at betale det oprindelige krav, mens virksomheden står tilbage med alle udgifterne til inkassoprocessen.

For at gøre det endnu nemmere for vore klienter, har vi også udviklet et system, der kan hente udløbne fakturaer automatisk fra klientens økonomisystem (i første omgang udviklet for e-conomic), hvorved hele processen sættes i gang så tidligt som muligt. Systemet adviserer naturligvis vores klient inden processen starter, så man har chance for at annullere denne, hvis man allerede har modtaget betalingen.

Læs eventuelt mere på rykkerportalen.dk eller kontakt os på info@rykkerportalen.dk for yderligere information.