Danske SMV’er har rigtig meget at vinde ved at blive bedre til at udnytte de digitale muligheder. En virksomhed er typisk mere produktiv og innovativ, hvis den har et stort fokus på at anvende it i alle dele af sin forretning. Mange SMV’er oplever imidlertid barrierer for at komme videre med digitalisering. En rapport, som Erhvervsstyrelsen fik udarbejdet af konsulentfirmaet IRIS Group i 2013, tager temperaturen på SMV’ernes digitaliseringspotentiale og ser også nærmere på, hvad der står i vejen for, at virksomhederne for alvor kan få gavn af de digitale muligheder. 

Der er virksomheder i alle brancher, som har udfordringer med digitalisering. Ifølge rapporten er det dog ikke mindst virksomheder inden for industri, service, bygge og anlæg samt primære erhverv (for eksempel landbrug og fiskeri), der sakker bagud med digitaliseringen. Omvendt forholder det sig med handelsvirksomheder, hvor en stor del af de undersøgte virksomheder ligger på et avanceret digitaliseringsniveau. 

FIRE DIGITALE NIVEAUER

Rapporten placerer SMV’er (her defineret som virksomheder med 5-250 ansatte)
på fire niveauer efter deres brug af it: 

36 % af alle danske SMV’er ligger på et basalt digitaliseringsniveau. De anvender slet ikke eller kun i begrænset omfang it, ofte kun til bogføring og regnskab.

40 % af de danske SMV’er er nået til et udbredt digitaliseringsniveau. De anvender it inden for en række kerneområder – men typisk for at forbedre enkeltstående processer, og uden at systemerne er integreret i hele virksomheden.

17 % af de danske SMV’er har nået et avanceret digitaliseringsniveau. De anvender it i alle væsentlige dele af virksomheden. Løsningerne er i høj grad integreret i hele virksomheden – og i mange tilfælde med it-systemer hos kunder eller leverandører.

7 % af de danske SMV’er er kendetegnet ved at have digitale forretningskoncepter med innovativ anvendelse af it. Det kan for eksempel være virksomheder, der arbejder med digitale tjenester eller produkter med indlejret it.

Printline og KONTRA Coffee har haft succes med at digitalisere

Printpladeproducenten Printline og kaffeleverandøren KONTRA Coffee er ifølge rapporten i fuld gang med at høste frugterne af en øget digital indsats. 

Printline er blandt andet specialiseret i at fremstille prototypeprint til udviklingsafdelinger i en række danske og udenlandske elektronikvirksomheder. Virksomheden beskæftiger i dag 26 medarbejdere. Printline har udviklet en web-løsning, som gør det muligt for ingeniører og andre udviklere at afgive bestillinger på prototypeprint online 24 timer i døgnet. Baggrunden var blandt andet, at udviklingsmedarbejdere ofte arbejder i weekenden og på andre skæve tidspunkter. Printline har også udviklet en softwarebaseret løsning, der genererer en rapport, som gør det nemmere for udviklingsafdelingen at opdage og reducere fejl før printpladen sættes i produktion.

KONTRA Coffee har specialiseret sig i at producere ristet kvalitetskaffe samt at sælge og servicere samlede kaffeløsninger. Da virksomheden startede i 2006, benyttede man udelukkende it-systemer til bogføring og regnskab. I takt med at virksomheden er vokset, har den investeret i forskellige it-løsninger med henblik på at styrke og effektivisere interne processer og yde bedre service til kunderne. Udover service-sms’er til kunderne har virksomheden blandt andet effektiviseret sine arbejdsgange ved at indføre et servicesystem, der giver overblik over, hvilke maskiner der er opstillet hos hvilke kunder. Det betyder, at virksomhedens servicetekniker kan tage de rette reservedele allerede ved første servicebesøg. KONTRA Coffee vurderer, at der er et betydeligt potentiale ved at øge fokus på online-markedsføring og websalg.

Ben Holmes fra den europæiske venturekapitalfond Index Ventures fremhæver på sin blog danske Zendesk, Trustpilot, Milestone Systems og Just Eat som virksomheder, der har formået at blive globale succeser. Holmes siger også, at fremkomsten af disse danske techvirksomheder viser, at styrkerne i det danske iværksættermiljø nu er på samme niveau, som vi har set i Sverige og Finland.

Hvad skal der til for at de digitale muligheder udnyttes?

Mange SMV’er oplever udfordringer i forhold til at omstille sig til den digitale tidsalder. Manglende ressourcer (tid og økonomi) og en oplevelse af høje priser på it-løsninger, er nogle af de vigtigste barrierer. Samtidig er virksomhederne usikre på gevinsten ved at satse mere digitalt.

  • 40 procent af virksomhederne vurderer, at mere sparring og vejledning om potentialet ved it vil have betydning for, hvordan de anvender de digitale løsninger.

  • De virksomheder, som allerede er på et avanceret digitaliseringsniveau, fortæller, at de mangler finansiering og specialiserede it-kompetencer.

  • De væsentligste barrierer blandt virksomheder med basal eller udbredt digitalisering er mangel på erfaring samt manglende viden om de digitale muligheder – og hvad der kræves for at udnytte dem.

  • Det fremgår også af rapporten, at ledelsen i SMV’erne ofte har udfordringer i forhold til at arbejde med it som en strategisk del af forretningen.

De mest digitale virksomheder i Danmark

Syv procent af de danske SMV’er er på et så højt digitaliseringsniveau, at de arbejder med egentlige digitale forretningskoncepter. Sådanne virksomheder arbejder målrettet med innovativ anvendelse af it i forhold til de produkter og tjenester, som virksomheden tilbyder. Der kan eksempelvis være tale om, at man har indlejret it i virksomhedens produkter for at gøre dem ”intelligente”, eller at man tilbyder digitale tjenester via apps eller andre digitale platforme.

Den hastige digitale udvikling er godt på vej til at revolutionere den globale økonomi. Derfor vil digitale virksomheder få større og større betydning i de kommende år. Nye innovative teknologiske platforme, ydelser og tjenester introduceres på markedet og ændrer den globale forbrugeradfærd, efterspørgsel og markedsforholdene. En europæisk rapport forudsiger for eksempel, at alene app-økonomien i 2018 vil beskæftige 4,8 millioner mennesker i EU og have en samlet omsætning på 63 milliarder euro.

De helt store digitale virksomheder, som Apple, Yahoo, Google, Facebook, Ebay og Airbnb er typisk amerikanske. Men i dag kan enhver med en internetforbindelse i princippet skabe morgendagens store digitale succes. Og der er en underskov af digitale virksomheder fra mindre lande, som har været i stand til at vokse sig store på kort tid. Oxford Research har i en rapport for Erhvervsstyrelsen udpeget en række nordiske digitale succeshistorier som Spotify, Klarna, Rovio Entertainment (AngryBirds), Supercell, Pricerunner og Skype. Ikke mindst i Sverige og Finland er det lykkedes at skabe digitale vækstvirksomheder, som kan begå sig på det globale marked.

Men i Danmark er vi også godt med, og man kan fremhæve en række succeshistorier samt mange lovende virksomheder i det digitale miljø. Blandt de største succeser kan nævnes Zendesk, Momondo, Podio, JustEat, Tradeshift og Trustpilot.

En del af de danske succesvirksomheder arbejder med B2B (business-to-business). Sådanne virksomheder er ofte mindre kendte i den brede offentlighed end virksomheder, der satser på B2C (business-to-consumer). Eksempelvis er der i Danmark store digitale virksomheder som SimCorp og NNIT, som man sjældent hører om. Der er imidlertid grøde i det digitale miljø herhjemme. I førnævnte rapport fra Oxford Research peger man blandt andet på, at vi har en række styrker, som giver danske digitale virksomheder en konkurrencemæssig fordel. Særligt fremhæves, at vi i Danmark:

  • Har en god digital infrastruktur og ikke er bange for at indføre eller bruge nye digitale løsninger

  • Har et godt sammenhold i det digitale iværksættermiljø, hvor man gerne deler viden og erfaring

  • Har en stærk tradition for godt købmandskab og er gode til at se muligheder for at gøre en god forretning

  • Er kreative og selvstændige som medarbejdere og ikke er bange for at stille kritiske spørgsmål og bidrage med vores egen mening

KILDER: 
(1) Digitalisering af dansk erhvervsliv, IRIS Group for Erhvervsstyrelsen. 2013
(2) Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder. Kim Normann Andersen og Jan Damsgaard, Department of IT Management, Copenhagen Business School for Erhvervsstyrelsen. April 2014

(3) Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmodning, vækst og skalering. Oxford Research og Hoegenhaven Consulting for Erhvervsstyrelsen. 2014
(4) Sizing the EU App Economy, GigaOM Research for Europa-Kommissionen. 2014
(5) Blogindlæg af Ben Holmes, http://blog.ben.vc/