Dansk softwarehus udfordrer de store

Secoyas Orbit-platform øger medarbejdernes effektivitet, samarbejde og videndeling.

Markedet for samarbejds- og videndelingssystemer er domineret af store internationale aktører som Microsoft Sharepoint, Lotus Notes og Google Apps. Men det danske softwarehus Secoya tilbyder et alternativ. Navnet er Orbit, og medarbejdere i en række danske og internationale virksomheder inden for rådgiver- og byggebranchen anvender allerede Orbit-platformen som deres primære it-værktøj. Årsagen til Orbit-platformens succes er, at den er repræsentant for en ny generation af samarbejds-software, der fokuserer på maksimal brugervenlighed, sociale teknologier og integration af arbejdsgange.

Mange virksomheder har interne it-systemer, som medarbejderne ikke bruger efter hensigten, fordi systemerne er for tunge og ineffektive og ikke understøtter medarbejdernes arbejdsgange godt nok. Secoyas Orbit-platform gør op med dette problem ved i stedet at fokusere på hastighed, brugervenlighed og sociale teknologier. Kort fortalt er Orbit designet efter, hvordan den enkelte medarbejder arbejder, frem for at medarbejderen skal tilpasse sig til it-systemet.

Den designfilosofi har betydet, at en række rådgivervirksomheder som Arkitema, Valcon og MOE Rådgivende Ingeniører har valgt Orbit-platformen. Det er virksomheder, der lever af at sælge højt specialiseret viden. Derfor er det afgørende, at medarbejderne har overblik over hinandens specialkompetencer, så man hurtigt kan indhente relevant viden hos hinanden eller sammensætte det rigtige team til at løse en opgave. Orbit-platformen rummer funktioner, der understøtter dette, bl.a. en wiki, der fungerer som virksomhedens interne videns-bibliotek. Hver medarbejder har en personlig profil, der giver et overblik over personens kompetencer, projekter, dokumenter m.m. Medarbejderne kan kommunikere med hinanden via Orbit Social, der er designet til at fremme den hurtige og uformelle kommunikation man kender fra sociale medier som Facebook og Twitter. Desuden indeholder Orbit et CV- og referencestyrings-modul, der sikrer, at virksomheden har overblik over alle udførte projekter og at medarbejdernes CV’er altid er opdateret med de seneste kurser og kompetencer. Det betyder, at man altid kan medsende de bedste referencer virksomheden kan tilbyde, når man sender et tilbud ud af huset.

Orbit-platformen har sikret Secoya en vækst på årligt 15-20 procent de seneste tre år og en AAA kreditvurdering. Secoya henter 30 procent af sin omsætning uden for Danmark, en andel der ventes at stige til 50 procent over den kommende treårs periode. Læs mere på www.secoya.dk

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk