kaare_wanscher

Mange juridiske faldgruber ved e-handel

Flere og flere iværksættervirksomheder er baseret på salg via internettet og er således helt afhængige af e-handel. Derfor er det vigtigt, at iværksætterne ved, at der findes et utal af vigtige love og regler, der vedrører e-handel. Særligt ved salg til forbrugere findes der mange regler, heriblandt vedrørende aftalevilkår, fortrydelsesret, service, betaling, markedsføring, prisinformation, personoplysninger m.m.

Forbrugerombudsmanden har den 14. marts 2014 offentliggjort en ”dagsorden”, som bl.a. afslører, at der i 2014 vil blive sat fokus på overholdelse af reglerne vedrørende e-handel, heriblandt regler vedrørende aftaleindgåelse, nye regler for net-handel, uanmodede henvendelser, abonnementsfælder m.m. Der er derfor god grund til at sikre, at den anvendte e-handelsløsning overholder reglerne.

Digital markedsføring
I jagten på nye kunder er det vigtigt at være opmærksom på, at der er meget stramme regler for, hvordan man må kontakte kunderne både pr. e-mail og telefonisk. Overtrædelse af de såkaldte ”spam-regler” kan give store bøder, (minimum 10.000 kr.), hvorfor man skal være forsigtig med, hvem man kontakter elektronisk med henblik på salg – og med, hvordan henvendelserne sker.

Markedsføringsloven bestemmer, at det er ulovligt at sende e-mails, nyhedsbreve m.m. til både virksomheder og private personer, hvis ikke modtageren på forhånd udtrykkeligt har anmodet om at modtage jeres e-mails. Det er afsenderen, som skal bevise, at modtageren har anmodet om modtagelsen, og man bør derfor sikre sådant bevis ved at lade kunden sætte kryds i et felt på hjemmesiden, svare på en bekræftende mail el. lign.

Hvis man har modtaget en kundes e-mail adresse i forbindelse med et salg, er det dog tilladt, uden yderligere anmodning, at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via e-mail til den pågældende kunde.

Ved alle digitale henvendelser til kunden skal det være let for modtageren at frabede sig yderligere modtagelse af e-mails, nyhedsbreve m.m. Der stilles også særlige krav til, hvordan f.eks. ”tip en ven”-funktioner må benyttes.

I forbrugeraftaleloven findes regler, som på lignende måde forbyder telefoniske henvendelser til
forbrugere med henblik på salg.

Nye regler om forbrugerbeskyttelse
Den 13. juni 2014 træder nye regler i kraft, som yderligere skærper kravene til de erhvervsdrivende ved e-handel, heriblandt vedrørende oplysningspligt, fortrydelsesret m.m.

Oplysningspligten omfatter en lang række oplysninger vedrørende varens egenskaber, sælgers adresse og kontaktoplysninger (herunder e-mail adresse), priser, omkostninger, vilkår, fortrydelsesret m.m., som skal gives til forbrugeren, inden der indgås aftale om e-handel. Som noget nyt stilles der krav om, at oplysningerne skal afgives på dansk, såfremt der er foretaget markedsføring på dansk.

Ved e-handel har en forbruger altid 14 dages fortrydelsesret, som regnes fra den dag, hvor forbrugeren modtager de lovpligtige oplysninger om bl.a. fortrydelsesretten. Med de nye regler kan en forbruger fortryde et e-handelskøb i helt op til 12 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke oplyser om fortrydelsesretten. Manglende oplysning om fortrydelsesretten kan ifølge de nye regler tillige medføre bøde.

Som noget nyt kan en forbruger også returnere varer, som er blevet brugt af forbrugeren. Dog skal forbrugeren betale for en eventuel værdiforringelse af varen, som skyldes en brug, som ikke ville være tilladt ifølge fysiske butikkers normale praksis.

Vær også opmærksom på, at der stilles store krav til, hvordan selve aftaleindgåelsen foregår. F.eks. er det vigtigt, at priserne fremgår tydeligt af hjemmesiden, og at forbrugeren aktivt accepterer salgs- og leveringsvilkår mm.

Persondata
Det ses ofte, at iværksættere har mere fokus på salg end på overholdelse af reglerne om persondata, hvilket medfører, at mange net-butikker drives ulovligt.

Når en erhvervsdrivende modtager oplysninger om kunders navn, adresse, e-mail adresse m.m., skal reglerne i persondataloven overholdes. Der stilles her en lang række krav til behandlingen af oplysninger, sikkerhed, videregivelse, sletning m.m.

Rettigheder
Vi ser mange tilfælde af rettighedskrænkelser på internettet. Samtidig er der en tendens til, at rettighedshaverne værner mere og mere om deres rettigheder.
I forbindelse med e-handel er det vigtigt, at alt materiale, som anvendes på hjemmesiden, i markedsføringen mm. kan bruges til formålet, uden at andres rettigheder krænkes. Det omfatter både tekst, grafik, fotos, lyde, film m.m.

Et godt råd er: Spørg om lov – og find noget andet materiale, hvis der er tvivl.

 

Denne artikel har været bragt i magasinet iværksætteren #2 / 2014. 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk