janus_furst

Iværksætter for kun 1 kr.!

De mest markante ændringer i lovforslaget er:

  • Indskudskapitalen for et ApS nedsættes fra 80.000 kr. til 50.000 kr
  • Som noget helt nyt i Danmark indføres der en mulighed for at oprette et såkaldt “Iværksætterselskab”, også kaldet “IVS”, med en indskudskapital på kun 1 kr.
  • Oprettelse af selskaber med begrænset ansvar, S.M.B.A. afskaffes pr. 1. januar 2014.

Vi (advokaterne Janus Fürst og Javed Aslam, red)  vil i denne artikel komme med vore tanker og syn på den nye selskabsform IVS. Indledningsvis skal vi nævne, at vi ser positivt på tiltag, der fremmer iværksætterkulturen i Danmark.

Målet er bl.a, at iværksættere skal have lettere ved at starte virksomhed med begrænset hæftelse. Ideen hviler på en opfattelse af, at en del iværksættere ikke har den fornødne kapital til at oprette et ApS (p.t. kræves 80.000 kr., hvilket dog ikke nødvendigvis behøver at foreligge i kontanter).

Indskudskapitalen for et IVS foreslås at være 1 kr. Det må betragtes som symbolsk. Det vil dog være et krav for et IVS, at der hensættes 25 % af et evt. årligt overskud på en reserve under egenkapitalen. Først når kapitalen er oppe på 50.000 kr. vil det være muligt for selskabet at omdanne sig til et ApS.

Derudover skal det fremgå tydeligt, at selskabet er et ”IVS” eller et ”Iværksætterselskab” (dette svarer til de krav, som også gælder for de øvrige selskabskonstruktioner på nuværende tidspunkt).

Vi ser det som en stor fordel, at en iværksætter kan slippe for den personlige hæftelse ved oprettelse af et IVS. Vi oplever i hvert fald, at potentielle iværksættere med gode ideer ikke har vilje (eller måske har “baglandet” ikke denne vilje) til at kaste sig ud som iværksætter, fordi omfanget af potentielle krav mod ens privatøkonomi kan være uoverskuelig for de fleste. Dertil kommer, at der givetvis vil kunne findes en række potentielle iværksættere med gode ideer, hvor de nuværende kapitalkrav på kr. 80.000,- ganske enkelt ikke vil kunne fremskaffes (f.eks. som følge af at man har stået uden for arbejdsmarkedet i en periode).

For disse typer af iværksættere vil det være en oplagt mulighed for at oprette et IVS. Inden nuværende og potentielle iværksættere tror, at det nu reelt bliver risikofrit at etablere sig, skal det dog nævnes, at en iværksætter ikke undgår den personlige hæftelse, såfremt selskabet skal låne penge i banken, da banken uden tvivl vil bede iværksætteren om at kautionere personligt for lånet. Tilsvarende krav vil f.eks. en udlejer af lokaler typisk også betinge sig.

IVS vil være reguleret indenfor de selskabsretlige rammer med krav til ledelse, herunder at der sikres et forsvarligt kapitalberedskab. Groft sagt: Iværksætteren skal have gjort sig nogle tanker mht. hvordan der kommer penge i selskabets kasse og følge op på, at dette faktisk sker.

Set fra den positive side er det vores opfattelse, at såfremt lovforslaget bliver vedtaget, som det er fremsat, så vil flere iværksættere turde afprøve deres gode ideer.

Alt andet lige vil det hurtigere kunne gå galt, når pengekisten har været mindre til at starte med. Derfor vil vi – hvis lovforslaget bliver vedtaget – givetvis også opleve flere konkurser blandt relativt nye virksomheder, herunder navnlig at det forholdsmæssigt ofte er et IVS, som bliver erklæret konkurs.

Ud fra nogle samfundsøkonomiske briller vil det selvfølgelig koste noget at få behandlet disse yderligere konkurser. For de konkursramte kreditorers vedkommende vil det nok være hip som hap, om der i stedet havde været tale om et ApS stiftet med de nuværende kapitalkrav på kr. 80.000,-. Vi har i hvert fald den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt oftest ikke er nogen nævneværdig dividende til de simple kreditorer i de selskaber, som p.t. går konkurs, hvis selskabet blev oprettet med en indskudskapital på blot 80.000 kr.

Et andet spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med IVS, er, hvordan ens leverandørers og kunders syn på virksomheden vil være.
Det er vores umiddelbare opfattelse, at det må forventes, at leverandører vil være mere tilbageholdende med at yde kredit, og f.eks. kræve kontant betaling eller yde mindre kredittid, når det af selskabsnavnet fremgår, at der er tale om et IVS.
Men det er vores vurdering, at det samlet set vil være et plus for Danmark, at det bliver nemt at etablere sig som en iværksætter. Så fra Fürst advokatfirma ser vi positivt på lovforslaget.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring IVS, er du velkommen til at kontakte os på www.fuerst.dk og høre nærmere

Denne artikel blev bragt i magasinet IVÆRKSÆTTEREN nr. 74. Magasinet udkommer 8 gange årligt, og et abonnement koster 399 om året + moms. Du kan lige nu tegne abonnement, hvor du modtager de to første magasiner for kun 49 kr. Abonner ved at klikke her

Alt materiale på IVAERSAETTEREN.dk er beskyttet af ophavsret. Dele af artikler og protrætter må refereres med tydelig kildehenvisning. For brug af materiale og artikler til undervisningsbrug mm, kontakt IVÆRKSÆTTERENs redaktion på info@ivaerksaetteren.dk
 

Del indlægget