marit_1

Det grå guld – mere gyldent end gråt

Som det første vikarbureau i Danmark har SENIORVIKAR valgt at fokusere udelukkende på seniorer. Bureauet dækker alle brancher og faglige niveauer og tilbyder både vikarjobs, projekt- og fastansættelser.

”Allerede som plus-45-årig er man ikke så attraktiv på arbejdsmarkedet, som man burde være. Og når man er fyldt 50 år, begynder man at blive sorteret fra. Hvad enten vi kan lide at sige det højt eller ej, så sker det i høj grad,” siger Marit Tøsse, som er den ene af to kvinder bag virksomheden. Hun har selv siddet som leder og rekrutteret medarbejdere, så hun kender problematikken fra sit eget virke. Og så har hun i øvrigt selv rundet de 50.

”Seniorer er ofte løntunge, så det kan være et bevidst fravalg fra virksomhedens side ved en fyringsrunde. Men vi vil gerne skabe fokus hos de danske arbejdspladser på, hvilken styrke det er de sorterer fra,” siger Marit Tøsse og forklarer:

”De unge er super-dygtige. Mendet er ikke sikkert, at det er det optimale for alle virksomhedens kunder, at få rådgivning fra en under 30. Der er virkelig behov for at blande kortene på arbejdspladserne og have medarbejdere i alle aldre. Man kan lære utroligt meget af hinanden.”

En hjælp til virksomheder

SENIORVIKAR vil gøre det nemmere for virksomheder at ansætte seniorer. Det gør de ved at påtage sig arbejdsgivernes forpligtelser.

”Det er os, der ansætter medarbejderen, og virksomheden leverer opgaverne. Det betyder, blandt andet, at der ingen opsigelse er,” siger Marit Tøsse, der udvikler bureauets afdeling i København, mens makkeren Maria Mølgaard står for Århus-afdelingen.

”Vi skal selvfølgelig have betaling for vores ydelse, men vi fratager virksomheden en stor byrde ved, at de ikke skal tænke på ansættelse, opsigelse, feriepenge, pension, indberetning af løn og alt mulig andet administration,” siger Marit Tøsse og nævner, at det også er oplagt for små virksomheder at benytte seniorvikarer.

”Der må være masser af iværksættere, der har brug for midlertidig kvalificeret arbejdskraft uden store risici. Rigtig mange har ikke råd til at fastansætte, og det er meget dyrt for en lille virksomhed at ansætte og afskedige. Måske kører virksomheden ikke så godt, og så kan tre måneders opsigelse være det, der i sidste ende får filmen til at knække,” siger Marit Tøsse og fortæller, at mange senior-kandidater har meldt sig på banen siden opstarten for et par måneder siden.

”I første omgang har vi spredt budskabet ud til jobcentrene. En stor del af de arbejdsløse, som er udfaldstruede, er netop seniorer. Vi er af den overbevisning, at jobcentrene har brug for vores hjælp som en alternativ måde at få seniorerne i job,” siger Marit Tøsse.

”Vi skal nu i gang med at brede budskabet ud til arbejdsgiverne. Vi har derfor tilknyttet konceptet Freelance-konsulent til SENIORVIKAR. Ideen er at samle et hold af erfarne freelancere, som personligt kontakter virksomhederne og udbreder det gode budskab. Vi har brug for alle som har lyst til at være med. Vores freelancere honoreres for alle de opgaver, der ender med en konkret aftale. Drømmen er at opnå en palet af faste kunder,” siger hun.

Holdningsændring

Hvis drømmen skal gå i opfyldelse, kræver det imidlertid, at virksomhederne bakker projektet op. Selv om det tegner positivt, så mener Marit Tøsse alligevel, at samfundsholdningen skal udfordres.

”Vi ved godt, det er svært i dag for arbejdsgiverne, som er økonomisk trængte. Men det skriger til himlen, at samfundet ønsker, folk bliver længere på arbejdsmarkedet, helst til vi er næsten 70. Og alligevel ryger seniorerne først og bliver betragtet som mindre attraktive allerede tyve år tidligere,” siger hun og fortæller, at holdningen ikke kun skal ændres hos arbejdsgiverne.

”SENIORVIKARs første opgave blev en udfordring. Det var en virksomhed, som normalt ikke henvender sig til seniorer, men snarere unge studerende. Men de havde brug for en medarbejder med særlige kompetencer. Første udfordring var, at kandidaterne syntes, lønnen var for dårlig. Det kom bag på mig,” fortæller Marit Tøsse.

”Hvis alternativet er kontanthjælp, slækker man så ikke lidt på kravene? På den måde skal seniorerne også genoverveje holdningen til, hvordan man arbejder, hvor meget man får for det, hvor langt man vil køre osv,” mener Marit Tøsse.

”Vi er lidt idealistiske, for vi vil meget gerne bidrage til at ændre holdningen i det danske samfund. Vi håber vores initiativ kan være med til at sætte en positiv udvikling i gang. Så budskabet er: Brug nu de seniorer, de kan så meget,” slutter hun.

Læs mere på www.senior-vikar.dk

 

 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk