anders_hoffman

Rigets iværksættertilstand

Omkring 18.000 nye virksomheder har de seneste par år set dagens lys. Jeg regner med, at tallet bliver nogenlunde det samme i år – måske med en lille stigning. I 2007 var tallet meget højere, og i 2001 var det lavere. Antallet afhænger primært af privatforbruget i Danmark. Bruger danskerne mange penge, så er der flere, som starter nye virksomheder, og når vi holder på pengene, så er der færre, som tager springet og bliver iværksættere.

Store forskelle eksisterer på tværs af brancherne. Antallet af nye IT-virksomheder har fx stort set ikke været påvirket af krisen, og branchen har holdt sig flyvende. Helt anderledes ser det ud med antallet af nye butikker og håndværksvirksomheder, hvor antallet er faldet kraftigt siden 2007. Faktisk kan faldet i de to brancher næste forklare hele det fald, som Danmark har oplevet i antallet af nye virksomheder fra 2007 og frem til i dag.

På trods af faldet i antallet af nye virksomheder er interessen for iværksætteri blandt unge steget meget de senere år. I 2011 fulgte mere end 120.000 børn og unge uddannelsesaktiviteter inden for iværksætteri. De foreløbige tal viser, at der er endnu flere i 2012. Dette er nærmest en eksplosion i interessen for iværksætteri i forhold til for bare fem år siden. Tilstanden blandt de unge fejler derfor ikke noget. I november 2011 deltog fx 3500 børn og unge i Danish Entrepreneurship Award. I år regner vi med, at der kommer 5000.

Danmark er pænt med sammenlignet med andre lande, hvis vi ser på antallet af nye virksomheder. Men Danmarks problem har længe været, at alt for få af de nye virksomheder vokser sig store. Vi ved endnu ikke præcist, hvordan det står til med væksten i nye virksomheder de seneste år grundet manglende data, men vi har dog et par indikationer:

I maj 2012 gennemførte vi en analyse blandt 1000 mindre virksomheder, hvor vi blandt andet spurgte dem om deres forventning til egen vækst og deres forventning til væksten i hele Danmark. Hele 77 pct. forventer, at deres omsætning vil stige over de næste 3 år, og 32 pct. af virksomhederne forventer, at dansk økonomi vil udvikle sig positivt eller meget positivt i det kommende år. I efteråret 2011 havde kun 16 pct. positive forventninger. Pilen peger derfor lidt op ad, men niveauet er klart under 2007.

Vi følger også løbende med i udviklingen blandt Væksthusenes kunder. De nyeste tal fra foråret 2012 viser også her, at udviklingen er vendt fra negativ vækst for et par år siden til positiv vækst i 2011. Tallene viser for øvrigt også, at Væksthusenes kunder klarer sig bedre end sammenlignelige virksomheder.

Noget tyder derfor på, at udviklingen er ved at vende mht. væksten blandt de nye og mindre danske virksomheder, men der er stadigt færre virksomheder med høj vækst, end der var omkring 2007. Igen har det private forbrug stor betydning for de samlede tal. Det private forbrug og den økonomiske situation i Danmark er imidlertid ikke alene afgørende for antallet af og væksten blandt nye virksomheder. Niveauet for antallet af nye virksomheder i et land hænger også tæt sammen med de såkaldte rammebetingelser for iværksættere. Dvs. adgangen til kapital, arbejdsmarkedets fleksibilitet, uddannelsesniveauet, kundernes villighed til at prøve noget nyt, konkurslovgivningen, kvaliteten af landenes erhvervsfremmesystem osv.

Rammebetingelserne for danske virksomheder er på stort set alle områder blevet forbedret de seneste 10 år. Konkurslovgivningen er fx blevet ændret flere gange, hvilket har medført en kortere gældssaneringsperiode (3 år) og kortere sagsbehandlingstider. Antallet af kurser i iværksætteri i uddannelserne er øget markant. Samtidigt er de administrative byrder, som det offentlige pålægger virksomhederne, faldet med næsten 25 %.

Ikke alle rammebetingelser har dog set samme forbedringer. Det kan næppe overraske, at adgangen til kapital er blevet forværret de seneste år. Dette er imidlertid også den eneste rammebetingelse, der er gået tilbage ifølge det seneste iværksætterindeks.

Jeg håber, at min optimisme for danske iværksættere viser sig at være berettiget, og iværksætterne får mulighed for at for alvor at folde deres vinger ud de kommende år og skabe nogle fantastiske virksomheder. Jeg glæder mig under alle omstændigheder til at møde iværksættere både til Iværk- og Vækst i Øksnehallen og til de mange spændende arrangementer i forbindelse med iværksætterugen i uge 46!

 

Del indlægget