2050

Det er svært at spå om fremtiden – men det er nyttigt!

En vision for Det Grønne Danmark
Med rapporten ”2050 – Det bli’r et yndigt land” er Realdania sammen med en lang række eksperter kommet med et bud på, hvordan det Det Grønne Danmark kunne komme til at se ud. Der er selvfølgelig tale om mulige scenarier. For selvom man prøver, er det svært at forudse, hvad fremtiden vil byde på.

Fremtiden skal være en hjemmebanefordel
Det er et ambitiøst mål at gøre Danmark 100 procent uafhængigt af fossile brændstoffer; at gøre Danmark til et land, der skaber velstand og vækst gennem bæredygtige løsninger.

Det kræver, at vi omstiller hele vores energisystem, at vi minimerer den miljømæssige belastning af vand, luft, jord og biodiversitet – og samtidig skaber den økonomiske vækst, der bevarer og udvikler vores velfærd. Man kan sige, at det handler om at gøre fremtiden til en hjemmebanefordel, hvor vi i god tid tilegner os den viden og de kompetencer, som fremtiden vil kræve af os.

For at en revolution af den størrelse kan gennemføres, behøver vi et fælles billede af den fremtid, vi ønsker. Det er det, der er baggrunden for 2050-rapporten og dens analyser af, hvad morgendagen (måske) bringer.

Fremtiden er et iværksætterparadis
For at blive lidt konkret. Vi har valgt at tegne et billede af Det Grønne Danmark, for der er meget, der taler for, at det er der, Danmarks fremtid ligger. Og deri ligger også et utal af muligheder for Iværksætter-Danmark.

Fremtiden er jo i sin natur altid et iværksætterparadis. Det er i hvert fald der, hvor de uopdyrkede muligheder ligger. Og hvis vi tager udgangspunkt i nogle af de tanker, vi skitserer i 2050-rapporten, er der i hvert fald tre overordnede tendenser, der gør sig gældende, som nuværende og kommende virksomheder med stor sandsynlighed kommer til at skulle agere i forhold til.

1. Væk med ”siloløsninger”
Der bliver et voksende behov for virksomheder, der kan tænke på tværs af faggrænser. For eksempel: Hvis man i dag som husejer får lyst til at klimasikre sit hus. Så kan du forberede dig på at skulle snakke med ét firma, der kan stå for solcellerne, ét firma ved noget om faskinen til regnvand, og ét tredje firma kan hjælpe med de intelligente elinstallationer. Og der er ingen garanti for, at tingene taler sammen – for virksomhederne gør det sjældent.

Vi tror, tværfaglighed bliver en stadig vigtigere kompetence. De traditionelle ”siloløsninger”, hvor opgaverne tænkes hver for sig, står i vejen for de gode helhedsløsninger.

2. Cradle to cradle
Vi bliver flere og flere på jorden, hvilket betyder, at vi skal svine mindre og forbruge færre resourcer. Vi skal med andre ord lære at producere på måder, hvor genanvendelse er selve kernen i produktet. Princippet bruges allerede flere steder i bl.a. byggeriet og kaldes Cradle to cradle: Fra vugge til vugge. Og det er et produktionsprincip med store muligheder. Og man skal ikke glemme, at drivkraften til at udvikle bæredygtige produktionsmetoder er politisk vilje, og det politiske billede i den overskuelige fremtid er klart: Der kommer en synlig pris på miljøomkostningerne.

3. Serviceøkonomi (fra ejere til medejere)
Et tredje scenarie for år 2050 er, at vi kommer til at leje alt det, vi dybest set ikke behøver at eje. I takt med at vaskemaskiner, vinduer og energisystemer bliver mere og mere avancerede og dyre at vedligeholde, så leaser vi dem i stedet for at købe. Vi får et vaskeabonnement i stedet for en vaskemaskine – det gavner forbrugeren, og det skaber en helt ny branche af servicevirksomheder.

Desuden er det også rigtig godt for miljøet, fordi virksomheden kan se en fordel i at bruge den bedste teknologi, når de selv ejer produktet og kun lejer det ud. Mulighederne er mange, og der er mange typer virksomheder, der kan vokse ud af den udvikling.

Fire årtier er lang tid
Igen. Vi hævder ikke, at 2050-rapporten siger: Sådan bliver fremtiden! Men den giver et sandsynligt bud. Der kan ske meget på fire årtier, som gør, at meget ser anderledes ud. Men det gør ikke øvelsen mindre relevant.

Rapporten ”2050 – Det bli’r et yndigt land” kan downloades og rekvireres på www.realdania.dk

 

Del indlægget