12_14a

Ny fond vil investere i sociale iværksættere

De fleste vil mene, at sociale iværksættere i høj grad bidrager til samfundet gennem deres arbejde. Det er mennesker, der starter virksomheder for at løse et socialt problem og skabe muligheder for udsatte grupper. På trods af det kan det være ekstremt svært for disse virksomheder at skaffe vækstkapital.

”De her iværksættere sidder mellem to stole. De er for sociale til de traditionelle kommercielle investorer, der ofte mener, der er for meget NGO over dem, fordi de har et socialt formål,” forklarer direktør Lars Jannick Johansen fra Danmarks første sociale venturefond, Den Sociale Kapitalfond. Og på den anden side er de for kommercielle til de sociale donorer og velgørende fonde, der normalt støtter frivillige organisationer, fordi de jo er private virksomheder, der skal tjene penge.

”Manglen på vækstkapital er på alle måder ærgerlig”, siger Lars Jannick Johansen.

Men selvom området i dag er præget af mange små opstartsvirksomheder, så er der bestemt muligheder for, at det kan ændre sig for fremtiden.

”Et fint eksempel er den franske virksomhed Groupe SOS. Det er en social virksomhed med 7.000 medarbejdere, der hvert år hjælper over 150.000 mennesker – og nu bl.a. har udviklet sin egen investeringsfond,” fortæller kollegaen, investeringschef Steen Lohse. Sociale virksomheder behøver altså ikke være små not-for-profit virksomheder.

Derfor er Den Sociale Kapitalfond blevet etableret med TrygFonden i spidsen som stiftende partner. TrygFonden har bl.a. doneret 25 mio. kr til Den Sociale Kapitalfond, og dermed sikret, at sociale iværksættere i Danmark kan få adgang til vækstkapital skræddersyet til deres område. Samtidig giver fonden den professionelle sparring og rådgivning, iværksætterne aktivt kan bruge i udviklingen af deres virksomhed.

”De mennesker, der starter de sociale virksomheder, er ildsjæle. De tænker først og fremmest på at udvikle deres produkter og services for at gøre en forskel for mennesker. De har ofte en stor social og faglig ekspertise men har ikke altid en forretningsmæssig baggrund,” forklarer Lars.

Her har Den Sociale Kapitalfond mulighed for at trække på revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG og advokatfirmaet Accura, der som fondens partnere tilbyder deres professionelle ekspertise til de sociale virksomheder, fonden investerer i, og det giver iværksættervirksomhederne adgang til rådgivning på et niveau, som de ikke normalt ville have adgang til. Samarbejdet er et led i Accura og KPMG’s CSR-indsatser, hvor de har valgt at anvende deres kernekompetencer som juridiske og finansielle rådgivere til gavn for socialt udsatte grupper i samfundet. Hvor længe og i hvor stort omfang rådgivningen er tilgængelig, kan ændre sig fra virksomhed til virksomhed afhængigt af behovet.

Fastlagte opgaver er blandt andre en due diligence undersøgelse, foretaget forud for en eventuel investering. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen bidrager KPMG og Accura med løsninger og forbedringer i henhold til juridiske forhold og finansielle procedurer i den investerings- og udviklingsplan, fonden efterfølgende udarbejder i samarbejde med virksomheden.

To bundlinjer

Ifølge Lars Jannick Johansen og Steen Lohse er der en anden vigtig grund til, at netop sociale iværksættere har brug for vækstkapital, rådgivning og ekspertise: Deres formål er at gøre en stor forskel med deres produkter og services og hjælpe så
mange mennesker som muligt. I sammenligning med andre virksomheder arbejder de sociale iværksættere derfor med to bundlinjer i stedet for én.

”De her virksomheder arbejder både med den sociale bundlinje og den økonomiske. Bare at have én bundlinje kan være hårdt nok, så det dobbelte fokus hos sociale iværksættere er ofte meget krævende,” forklarer Steen Lohse.

Hos Den Sociale Kapitalfond er man mest optaget af det sociale resultat, og største fokus for at opnå en investering. De sociale mål kommer simpelthen før de finansielle, hvilket skinner tydeligt igennem hos både Lars Jannick Johansen og Steen Lohse. Da de bliver spurgt, hvad der sker, hvis en virksomhed ikke kan betale pengene tilbage, er svaret:

”Det kan vi jo i sidste ende ikke gøre noget ved. Men vores mål er naturligvis, at de kan, for vi vil kunne geninvestere pengene flere gange, så vi kan hjælpe så mange iværksættere som muligt. Så vimå gøre vores arbejde ordentligt forud for en investering.”

Den størst mulige forskel

Det er tydeligt, at Lars Jannick Johansen og Steen Lohse begge brænder meget for både forretningsudvikling og den store forskel, sociale iværksættere kan gøre gennem deres arbejde. Forud for etableringen af Den Sociale Kapitalfond er også gået lang tids forberedelse med bl.a. at analysere, hvilke særlige behov sociale iværksættere har, og hvordan fonden kan gøre den størst mulige forskel.

Det hele begyndte, da Lars for en del år siden fik øjnene op for de muligheder og problemstillinger, sociale iværksættere står overfor. Lars, der bl.a. er tidligere direktør for medie- og rådgivningsvirksomheden Mandag Morgen, har i mange år arbejdet med sociale iværksættere, som blandt andet rådgiver, og står bag den første nationale strategi for socialt iværksætteri i Danmark. Det var derfor ham, der fik ideen til at starte Den Sociale Kapitalfond.

”Jeg fik fra meget tidligt i forløbet TrygFonden med, hvilket var helt centralt for, at vi fik Den Sociale Kapitalfond på benene. Tryg-
Fonden engagerede sig og støttede aktivt op om udviklingsfasen, både med deres store ekspertise i almennyttigt arbejde og ved som stiftende partner at donere midlerne til investeringer i fonden,”
fortæller han.

Også KPMG og Accura spillede en helt afgørende rolle, med professionel støtte til det pionerarbejde det var at etablere landets første sociale fond, fortæller Lars Jannick Johansen. En gruppe af danske og internationale eksperter inden for forretningsudvikling, investeringer og sociale forhold bistår også i Den Sociale Kapitalfonds arbejde.

Partneren, Steen Lohse, mødte Lars Jannick Johansen gennem sit netværk. Steen Lohse har i mange år arbejdet med udvikling, investering og skalering af iværksættervirksomheder over det meste af verden og var derfor den perfekte partner til projektet.

”Vi er har nu et rigtigt godt setup med stærke samarbejdspartnere, så nu er det fuld fart frem med vores investeringer,” pointerer Lars.

Et tæt samarbejde

Den første virksomhed, som Den Sociale Kapitalfond har investeret i, er ’Specialisterneet socialt potentiale for virksomheden,”
fortsætter Steen Lohse. Men hvorfor har de to iværksættere bag fonden valgt at gøre så meget for en type iværksættere?

”Grunden til at vi skal investere i de her iværksættere er, at de forener det bedste fra to verdener – den frivillige sektor og den private. Hvis de er gode, kan de med ekstrem stor fokus løse et samfundsmæssigt problem og samtidig skabe vækst,” påpeger Steen Lohse. De gør både en stor forskel for den enkelte og er samtidig en rigtig god forretning for samfundet, med et stort ”Social
Return on Investment”,
som han kalder det.

 Læs mere på www.densocialekapitalfond.dk

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk