side_10_medio_marts

På kursus med statstilskud

Uddannelse skader aldrig. For mange af os kan det kan være en god idé at tage nogle kurser for at holde sig ajour eller blive dygtigere inden for sit fag. Eller måske sende en medarbejder af sted?
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en ordning, som de fleste voksne – herunder iværksættere og selvstændige – har ret til at benytte sig af. I iværksættervirksomhederne er der sjældent de store kursusbudgetter, men det hjælper en del, når SVU-en kommer ind i billedet.

Finder du et interessant kursus, som er SVU-berettiget, kan du få udbetalt et beløb, som svarer til 80% af dagpengene til delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I 2012 bliver det til 3.152 kr. pr. uge eller godt 630 kr. pr. dag. Der kan udbetales SVU til alle de dage, du må være fraværende fra dit job for at følge kurset, dette inkluderer opgaveskrivning, eksamensdage mv. Er det en medarbejder, du sender af sted, bliver beløbet udbetalt til virksomheden, hvis du udbetaler løn i kursusperioden.

For at få SVU skal du opfylde følgende krav:

– Du skal være fyldt 25 år og være under 65 år
– Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
– Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.
– Du skal være i arbejde, herunder selvstændig virksomhed
– Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
– Du skal være studieaktiv
– Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne

Det er ingen betingelse, at man er medlem af en A-kasse eller tilsvarende, selvom de fleste A-kasser gerne hjælper med at finde relevante kurser. Ordningen er for alle.

Hvilke kurser?

Det er ikke alle kurser, som berettiger til SVU. Så spørg din kursusudbyder – for selvom det kun er uddannelse, der udbydes i henhold til lovgivningen, er der mange kurser, som opfylder kravene og f.eks. udbyder sine kurser i samarbejde med en læreanstalt.

Der kan for eksempel være tale om
– Almen voksenuddannelse
– Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau.
– Gymnasiale enkeltfag
– Videregående uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse
– Masteruddannelser, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter.

Uddannelsens længde

Vi kan ikke få SVU til enkeltdage. Kurserne skal vare mindst en uge, og man kan højst få SVU til 40 ugers uddannelse inden for
en årrække. Hvis du finder en uddannelse, som opfylder kravene, kan kursusudbyderen hjælpe med ansøgningen.

Du kan læse mere om SUV på www.suv.dk

 

Del indlægget