Matador 2.0

Vækst opstår, fordi nogen beslutter sig for, at de vil frem i verden. Hvad enten
det er store virksomheder eller iværksættere. Hvis vejen foran en er spækket
med hegn og voldgrave, så vælger langt de fleste at blive, hvor de er. Men når
forhindringerne fjernes, så begynder folk med initiativ og virkelyst at bevæge sig
ud ad vejen.

Hvordan sikrer vi os så, at disse første spæde skridt på vejen smitter andre til
at ville samme vej? Og igen sikrer, at de næste ikke bare tager forsigtige skridt,
men spurter?

Vi beder vores politikere sørge for, at vejen er asfalteret og peger i den rigtige
retning.

Efter at det i lang tid har virket som om, at politikere enten ikke har villet eller
kunne forstå, hvad iværksætteri gik ud på, og hvordan man fik etableret et grundlag
for vækst, virker det som om, at de er ved at vågne. De lytter mere og afviser
ikke blankt alt, hvad der bliver sagt. Det virker faktisk, som om politikere både
i regeringen og på resten af Christiansborg er begyndt at forstå vigtigheden af
iværksætteri. Ordet iværksætteri er et relativt nyt ord, som nogle måske har ment
var et modeord. Man har ikke villet tilsmudse hverken ordet eller begrebet, men
heller ikke rigtig give det den fokus, som det fortjener.

Først nu har man opdaget, at der ikke er noget som helst nyt i iværksætteri.
Det er bare et nyt ord, som dækker over et samlet begreb, der er gammelkendt.
Det at starte nye virksomheder har holdt verden i gang i mange år og vil gøre
det i mange år endnu. Hvis jeg blev bedt om at associere ordet iværksætteri med
et ord fra fortiden, så ville jeg vælge ordet Matador. Dengang var man vist ikke i
tvivl om, at det var til alles bedste, at der blev skabt nye virksomheder. Dengang
var mekanismerne nemmere at forstå og billedet af, at når slagteren handlede hos
bageren, så fik bageren råd til at hyre tømreren, stod klart. Det billede er mere
mudret i dag.

Jeg har fornøjelsen af at skulle mødes med både Ole Sohn og Thor Möger
indenfor den næste måneds tid, og jeg glæder mig meget til at se, om vi via debat
kan finde på nogle gode tiltag for iværksættere. Vi vil i hvert fald som nummer ét
bede dem fjerne iværksætterskatten. Det gavner ikke kun iværksættere, men os
alle. Og det vil sende et stærkt signal om at vejen er ryddet, og der må løbes…

 

Del indlægget