Kapitalfremskaffelse i en krisetid

Den finansielle verdenskrise har nu raset på vore breddegrader siden oktober 2008 og erfaringerne kan efterhånden bruges til fremadrettet at indrette sin kapitalstruktur i virksomheden mere holdbart. Masser af virksomheder har skåret ned hvor man kunne og medarbejdere er sendt hjem i forsøget på at redde virksomheden. Antallet af konkurser har dog ikke kunnet undgås. Vi er blevet klogere og rigere på erfaringen fra en lang periode med krise, nedjusteringer, tilpasninger og andet godt.
Nu er så kunsten at tage ved lære af det vi har oplevet og indrette virksomheden på en mere holdbar kapital-platform og ikke alene overlade det til bankerne at finansiere drift og udvikling.

Når krisen rammer bankerne og kravene om solvens øges så havner regningen hos virksomhederne. Samtidig er likviditeten som følge af krisen blevet langt mere eksponeret. Leverandørerne kræver større sikkerheder og forudbetaling. Kunderne forventer længere betalingsfrist. Virksomheden er havnet i likviditetsklemmen. Pengebindingen i ordrer er med andre ord udvidet.
Det gælder for virksomheder om hurtigt at erkende situationen og undersøge de utallige muligheder for supplerende finansiering, der er på markedet. Der er næppe en finansieringsløsning, der er ens for alle virksomheder – og udbuddet er da også mangfoldigt.
Der er megen fokus på iværksætteri og vækst i Danmark. Vi skal jo skabe noget nyt for at kompensere for de mange arbejdspladser vi gennem de seneste par år har tabt til arbejdsløshedskøen og arbejdspladser i fjerntliggende lande. Men er virksomhederne ikke mere optaget af kortsigtet optimering på de indre linier ? Evner virksomheden at vurdere de mange muligheder for supplerende finansiering ?
Fordi kompleksiteten er så stor og tilbuddene er så mange kan det være vanskeligt at skabe sig det nødvendige overblik – hvad er faktisk muligt og hvad gør virksomheden konkret for at komme i betragtning i ansøgningen om de mange finansieringsløsninger ?
Bankerne kan være tilbageholdende med at pege på supplerende løsninger af forskellige årsager – tid, kendskab, resurser – eller vilje. Men virksomheden kan så arbejde målrettet selv og opsøge løsningerne selv. Det står jo frit for og skal være min opfordring.
De regionale væksthuse har masser af gode initiativer, der kan hjælpe iværksættere og unge virksomheder på vej og kan kontaktes direkte eller via det lokale erhverskontor.
Vækstfonden har udvidet sine ordninger med flere muligheder for bl.a. kaution stillet over for virksomhedens pengeinstitut, der formelt laver ansøgningen.

Eksportkreditfonden hjælper en række eksportvirksomheder samt virksomheder, der som underleverandør leverer til en eksporterende virksomhed for blot at nævne nogle af de muligheder der er for supplerende finansiering.
En række factoringselskaber kan hjælpe med belåning af fakturaer og dermed frigøre likviditet til virksomheden hurtigere. Medvirker også til at sikre betalingerne fra kunderne gennem forsikringsordning
En række offentligt tilgængelige midler via vækstguiden, der har programmer til næsten enhver form for vækst og initiativ. En effektiv søgeguide kan hentes på www.vaekstguiden.dk.
De mange regionale og sociale EU programmer, der dog er lidt bureaukratiske, men som dog også stiller en vis kapital til rådighed.
Dertil kommer kapital fra business angels, investeringsselskaber, medarbejder-indskud, Joint Ventures og så videre.
Blot eksempler – listen er ikke udtømmende, men illustrerer blot en del af det enorme antal kilder til supplerende finansiering der faktisk er tilstede. Det handler om at få øje på mulighederne, få rådgivning om den optimale løsning og bruge løsningen som en del af den enkelte virksomheds fremtidige kapitalplatform.
Det handler om at udskifte holdningen til at banken løser hele den finansielle struktur for virksomheden – kapitalstrukturen skal fremover indrettes langt mere differentieret og fleksibel og bestå af flere forskellige elementer, herunder eksempelvis også medarbejder-aktier.

Del indlægget