Team Danmark-model kan bane vej for iværksættere

Det er sæson for vækstplaner. Vi har fået både ”røde” og ”blå” vækstplaner. Det positive er, at uanset farven, så har nye virksomheder og iværksættere fået en plads på den politiske dagsorden. Endda en fremtrædende plads – og med god grund. Amerikanske undersøgelser tyder på, at nye virksomheder kan spille en markant rolle for den langsigtede vækst i samfundet. Den amerikanske Kauffmann Foundation har lavet en analyse, som viser, at væksten i BNP i USA på lang sigt kan øges med ca. 1 procentpoint, hvis amerikanerne hvert år formår at skabe 30 til 50 nye innovative virksomheder, der vokser og kommer op på en omsætning på 1 mia. dollar.

Nu kan man ikke sammenligne USA og Danmark direkte. Men beregningerne fra USA tyder på, at relativt få virksomheder med ekstrem vækst har stor betydning for hvor mange penge vi har i fremtiden til vækst og velfærd.

Desværre tyder meget på, at vi i Danmark ikke er så gode til at skabe vækstvirksomheder. I USA er 10 pct. af de største virksomheder (med mere end 1.000 ansatte) under 10 år gamle og 10 pct. af virksomhederne med 500 – 1000 ansatte er under fem år gamle. I Danmark er den andel forsvindende lille.

 

For få iværksættere med rette rutine og kompetencer

Vi ved efterhånden en del om, hvilke betingelser, der er vigtige for at skabe vækstvirksomheder. Områder som f.eks. en stærk forskningsindsats, der genererer idéer, en nem adgang til risikovillig kapital, og få administrative byrder har alle stor betydning. Det er nødvendige, men tilsyneladende ikke tilstrækkelige betingelser.

Vi har et missing link. Amerikanske undersøgelser har vist en tæt sammenhæng mellem antallet af personer med erfaring i at starte virksomheder i en region og antallet af succesfulde opstartsvirksomheder og innovationer. Det er vel ikke overraskende, at personer med den rette rutine og de rette kompetencer er vigtige. Og en af vores væsentligste udfordringer kan ligge i, at vi ikke har tilstrækkelig mange af den type personer i Danmark.

Hvis vi tror på, at mennesker med det rette mix af talent, basale iværksætterfærdigheder og specifik markedsviden er afgørende for, at vi på længere sigt kan skabe flere vækstvirksomheder, så ligger der en vigtig opgave i at udvikle en strategi for denne kompetenceudvikling. Men hvordan?

 

Team Danmark for iværksættere

Måske kan vi hente inspiration fra sportsverdenen, som i mange år har arbejdet systematisk med at spotte og udvikle talenter. I sportsverdenen klarer store lande sig typisk bedre end mindre lande målt på antallet af medaljer ved f.eks. OL eller VM. Det skyldes helt simpelt, at store lande typisk har flere udøvere inden for de forskellige sportsgrene end små lande og dermed en større talentmasse at tage af. Men på en række områder klarer dansk idræt sig rigtig godt på trods af, at antallet af udøvere er meget mindre end i de større lande.

I 1988 vedtog Folketinget loven om Team Danmark. Formålet med loven er at styrke dansk eliteidræt ved at spotte og udvikle talenter med henblik på at øge antallet af internationalt konkurrencedygtige atleter, der kan lave topresultater ved bl.a. OL og VM.  Studerer man loven nærmere ligger der imidlertid en ganske unik tanke bag om sammenhængen mellem elite og bredde. På den ene side er idéen, at satsningen på eliten har positiv indflydelse på bredden. Flere har lyst til at dyrke en given sportsgren, hvis der er en stærk elite. Det har vist sig at holde stik. Når f.eks. Caroline Wosniacki har succes i tennis fører det nærmest direkte til en kraftig stigning i antallet af nye tennismedlemmer i de forskellige klubber. På den anden side er eliten afhængig af kvaliteten af bredden. Jo bedre træning og faciliteter der er for bredden, desto større er chancen for, at der udvikles en elite.

Vi har ikke inden for iværksætteri og innovation et Team Danmark. Vi har i stedet en på mange måder spredt og ikke altid lige sammenhængende indsats. Men kan man forestille sig et Team Danmark for iværksætteri med samme formål som Team Danmark i sportsverdenen – nemlig at:

– Spotte spirende iværksættertalenter og projekter samt udvikle viden og konkrete metoder til at spotte talenter inden for de forskellige brancher

– Gennemføre træningsprogrammer for de bedste projekter og mest talentfulde og iværksættere og som led heri udvikle forståelse for de færdigheder og kompetencer, som er vigtige at træne og hvordan dette kan ske mest effektivt

– Formidle viden om kompetencer og træningsmetoder, f.eks. gennem træneruddannelser, rådgivning, seminarer mv.

– Opbygge faciliteter og indgå i udviklingen af effektive træningsforløb blandt øvrige aktører

Det er svært at forestille sig, men måske ikke umuligt. I USA spiller Kauffmann Fonden på mange måder lige præcis den rolle. Kauffmann er på sin vis det amerikanske svar på et Team Danmark inden for iværksætteri og har over årene skabt en lang række synlige resultater.

Det kræver uden tvivl en indsats, hvis vi skal gøre tilsvarende i Danmark.  Med et Team Danmark for iværksættere vil vi dog være i stand til at tiltrække de bedste iværksættere og erfarne erhvervsfolk fra både Danmark og udland. Og det vil gavne både den enkelte iværksætter, såvel som hele det danske iværksætter økosystem.

 

Del indlægget